Komunikat Kapituły XXIII Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej im. Franciszka Karpińskiego

Szanowni Państwo,

Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż na mocy decyzji Kapituły Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej im. Franciszka Karpińskiego, na czele której stoi J. E. ks. bp dr hab. Henryk Ciereszko, a w składzie której znajdują się: Jolanta Gadek, Dorota Sokołowska, Bogusława Wencław, prof. dr hab. Jarosław Ławski, dr. hab. Dariusz Kulesza (prof. UwB), ks. dr Dariusz Wojtecki, Jan Leończuk oraz Romuald Gumienniak laureatem XXIII Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej im. Franciszka Karpińskiego zostaje:

Ks. prof. Jerzy Szymik.

Kapituła uzasadnia swój wybór, podkreślając, iż ks. Jerzy Szymik jest twórcą znakomicie łączącym kompetencje teologa i literaturoznawcy, poetą i publicystą uwiarygadniającym chrześcijańskie przesłanie o Miłości, która jest ponad wszystko.

Nagroda im. Franciszka Karpińskiego przyznawana jest przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” od 1995 r. Jej laureatami zostają osoby, których twórczość wyrasta z nurtu chrześcijańskiego. W poprzednich edycjach uhonorowani zostali m. in.: ks. Jan Twardowski, Ernest Bryll, prof. Anna Świderkówna, prof. Irena Sławińska, prof. Teresa Kostkiewiczowa, prof. Stefan Sawicki, Jan Leończuka,  Waldemar Smaszcz, Wojciech Wencel, prof. Elżbieta Feliksiak, Przemysław Dakowicz. Celem Nagrody jest pogłębianie i upowszechnianie, czym w wymiarze chrześcijańskim jest literatura. Białystok nie jest przypadkowym miejscem wręczania tej Nagrody. Franciszek Karpiński – jeden z najwybitniejszych polskich poetów epoki oświecenia, prekursor stylu sentymentalnego w literaturze polskiej, poeta ludowy i narodowy – był związany właśnie z Białymstokiem. Przebywał na dworze Branickich od 1785 roku. To właśnie tu, w starym kościele farnym, zwanym przez białostoczan „białym kościółkiem”, po raz pierwszy śpiewane były „Pieśni nabożne” Franciszka Karpińskiego. Któż z nas nie zna pieśni „Wszystkie nasze dzienne sprawy”, „Kiedy ranne wstają zorze” czy jedną z najpiękniejszych polskich kolęd „Bóg się rodzi”?

Notatka o tegorocznym Laureacie (źródło biogramu: http://www.jerszym.katowice.opoka.org.pl, źródło zdjęcia: http://www.poezja.org/)

3Jerzy Szymik,

1953 r. w Pszowie na Górnym Śląsku, kapłan Archidiecezji Katowickiej, teolog i poeta. Jest profesorem nauk teologicznych, wykłada teologię dogmatyczną.
W latach 1986-2008 związany z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, gdzie był m.in. kierownikiem Katedry Chrystologii (97-05). Od 2005 r. pracownik Zakładu Teologii Dogmatycznej WTL Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, od 2014 r. Katedry Teologii Dogmatycznej i Duchowości WTL UŚ; od 2007 r. jako profesor zwyczajny. W latach 2004-2014 członek watykańskiej Międzynarodowej Komisji Teologicznej. Od 2015 r. członek Komitetu Nauk Teologicznych PAN. Od 1991 r. stały współpracownik „Gościa Niedzielnego”.
Autor 60 książek naukowych, poetyckich, eseistycznych (ostatnio m.in.: „Hilasterion”, Katowice 2014; „Teologia i my”, Katowice 2014; „Theologia benedicta”, t. I-III, Katowice 2010-2015; „Poezja i teologia”, t. I-III, Katowice 2009-2016; „25 wierszy niezapomnianych w wyborze czytelników”, Katowice 2017; „Dobre wino”, Katowice 2017). Promotor 24 doktoratów, 195 magisteriów. Specjalizuje się w chrystologii, metodologii teologii, teologii kultury, teologii J. Ratzingera/Benedykta XVI.
Laureat nagród naukowych (m.in. Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego – 2001, Rektora Uniwersytetu Śląskiego – 2013, 2016), nominowany do nagrody „Totus” w dziedzinie kultury chrześcijańskiej (2010). Laureat nagrody dziennikarskiej „Ślad” (2005), srebrnego medalu „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP (2006), nagrody „Feniks” w kategorii nauk kościelnych za trylogię „Theologia benedicta” (2016).
Mieszka w Pszowie i Katowicach.

Fotorelacja z obrad Kapituły znajduje się pod tym linkiem.

Reklamy

Zapowiedź: Katolik i szkoła

Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana Oddział Okręgowy w Białymstoku
oraz Chrześcijański Ruch Społeczny DOBRO WSPÓLNE zapraszają na spotkanie „KATOLIK I SZKOŁA”  w ramach Ośrodka Katolickiej Nauki Społecznej od teorii do praktyki. które odbędzie się 19 września 2017 r. ( trzeci wtorek miesiąca) przy ul. Warszawskiej 50 (Centrum Formacji Pastoralno-Katechetycznej im. bł. ks. Michała Sopoćki w Białymstoku, sala konferencyjna I piętro). Początek o godz. 17.00.

Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy!

Osoby zainteresowane będą mogły otrzymać certyfikat potwierdzający udział w spotkaniu.

 

 

 

Imieniny ulicy Ks. Kard. S. Wyszyńkiego

3 września oddział Łomżyński Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” zorganizował już po raz trzeci „Imieniny ulicy” Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego.

Jak co roku podstawowym celem spotkania było modlitwa o beatyfikację Prymasa Tysiąclecia i refleksja na temat jego nauczania w społeczności lokalnej osób zamieszkałych, pracujących i odpoczywających na ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Łomży. W tegorocznej edycji imienin ulicy wspominaliśmy i modliliśmy się za Abp Antoniego Baraniaka kapelana i sekretarza Kard. Wyszyńskiego. Wydarzenie rozpoczęło się jak zawsze Mszą Świętą w kościele Miłosierdzia Bożego w Łomży. W dalszej części spotkania uczestnicy mogli obejrzeć film pt. „Żołnierz Niezłomny Kościoła” w reżyserii Pani Jolanty Hajdasz, która przyjechała specjalnie na te wydarzenie. Po projekcji filmu Pani reżyser opowiedziała o idei jego powstania, zainteresowaniu postacią Abp Antoniego Baraniak oraz o procesie powstawania filmu. Po tej części spotkania zaplanowano część integracyjną, podczas której zebrani mogli wymienić się swoimi spostrzeżeniami oraz pomysłami nad organizacją przyszłych edycji „Imienin ulicy” Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego.

Fotorelacja z wydarzenia dostępna jest pod tym linkiem. Czytaj dalej Imieniny ulicy Ks. Kard. S. Wyszyńkiego

Inauguracja roku w Centrum Formacji Pastoralno-Katechetycznej

1 września 2017 r. w Centrum Formacji Pastoralno-Katechetycznej im. bł. Michała Sopoćki w Białymstoku nowy rok działalności pastoralno-katechetycznej zainaugurował Metropolita Białostocki abp Tadeusz Wojda.

Spotkanie rozpoczęła wspólna Eucharystia sprawowana w kaplicy pw. Miłosierdzia Bożego, w której znajdują się relikwie bł. ks. Michała Sopoćki oraz bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Liturgie i śpiewy przygotowali wolontariusze, animatorzy, przedstawiciele różnych grup i stowarzyszeń zaangażowanych w dzieło ewangelizacji oraz związanych z permanentną formacją duchową i intelektualną wiernych Archidiecezji Białostockiej.

W raz z Arcybiskupem Metropolitą Mszę św. koncelebrowali ks. Andrzej Kozakiewicz, ks. Józef Grygotowicz, ks. dr Dariusz Wojtecki, ks. dr Bogusław Skłodowski, ks. Kamil Dąbrowski, ks. Adam Matan, ks. dr Piotr Augustynowicz oraz rektor CFPK ks. Leszek Jakoniuk.

Abp Tadeusz Wojda w homilii nawiązał do odczytanej wcześniej przypowieści z Ewangelii św. Mateusza o pięciu pannach roztropnych, które w oczekiwaniu na Pana Młodego przygotowały zapas oliwy do swoich lamp, dzięki czemu zostały zaproszone na ucztę weselną, oraz pięciu pannach nierozsądnych, które nie zabrały dodatkowej oliwy do lamp, przez co nie zostały później wpuszczone na wesele. Ksiądz Arcybiskup zachęcał zebranych do tego, aby nie tylko troszczyli się „o oliwę do własnej lampy wiary”, by jej płomień jasno i pewnie płonął, ale także „by zadbali o oliwę dla tych, których ogień wiary tli się lub w niektórych przypadkach już przestał płonąć”.

Po zakończonej Mszy św. Metropolita Białostocki spotkał się w auli CFPK z przedstawicielami różnych grup zaangażowanych w dzieło pastoralno-katechetyczne Centrum. Byli to członkowie Dominikańskiej Szkoły Wiary, Chrześcijańskiego Centrum Ewangelizacji, Katechezy MESSA’J, Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”, Klubu Inteligencji Katolickiej, Duszpasterstwa Przedsiębiorców animujących „Spotkania z Talentem”, Chrześcijańskiego Ruchu Społecznego „Dobro Wspólne”. Podczas spotkania przedstawiciele tych grup zaprezentowali Księdzu Arcybiskupowi swoją działalność oraz zapoznali go z projektami, jakie zamierzają realizować w nowym roku pastoralno-katechetycznym.

Centrum Formacji Pastoralno-Katechetycznej w Białymstoku jest instytucją powołaną w roku 2000 z inicjatywy abp. Stanisława Szymeckiego. Jej siedzibą jest zabytkowa XIX-wieczna kamienica przy ul. Warszawskiej 50. W 2009 r., po beatyfikacji ks. Michała Sopoćki, decyzją abp. Edwarda Ozorowskiego instytucja przyjęła nazwę Centrum Formacji Pastoralno-Katechetycznej im. bł. Michała Sopoćki. Celem powołanego Centrum jest koordynacja i prowadzenie działań związanych z permanentną formacją duchową i intelektualną kapłanów, katechetów i osób świeckich archidiecezji białostockiej. Odbywa się ona poprzez studia, konferencje, rekolekcje, spotkania formacyjne, katechezę dorosłych itp.

Misji, jaką podejmuje Centrum patronuje bł. Michał Sopoćko, teolog, wykładowca, katecheta, pedagog, duszpasterz i gorliwy orędownik Bożego Miłosierdzia. Centrum Formacji Pastoralno-Katechetycznej poleca jego wstawiennictwu wszelkie podejmowane inicjatywy oraz czerpie inspiracje z jego nauczania oraz bogatej działalności ewangelizacyjnej i społecznej.

ZAPOWIEDŹ: Imieniny ulicy kard. Wyszyńskiego

Imieniny ulicy Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego połączone z nowenną do Miłosierdzia Bożego w intencji miasta Łomża z racji 600 rocznicy nadania praw miejskich

3 września 2017 r. (niedziela)

Godz. 15:00 – Kościół pw. Miłosierdzia Bożego ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego 11

  • Msza Święta w intencji Kard. Stefana Wyszyńskiego i Abp. Antoniego Baraniaka (górny kościół)
  • Projekcja filmu „Żołnierz niezłomny Kościoła” połączona z prelekcją Jolanty Hajdasz reżyser filmu (dolny kościół)
  • Ognisko integracyjne z tańcami lednickimi (ogród parafialny)
  • Sesja marzeń – porozmawiajmy o naszej ulicy (ogród parafialny)

Wydarzeniu towarzyszy wystawa  „Szlakiem myśli Prymasa Tysiąclecia” (dolny kościół)
WSTĘP BEZPŁATNY

 

Msza Święta w intencji Prymasa Wyszyńskiego

27 czerwca 2017 r. (wtorek) godz. 18:00

Comiesięczna Msza Święta w intencji rychłej beatyfikacji

Sługi Bożego Stefana Kard. Wyszyńskiego

Kościół p.w. św. Wojciecha, ul. Warszawska 46A

Zapowiedź: Spotkanie Kręgu Biblijnego

22 czerwca 2017 r. (czwartek) godz. 17:00

Zapraszamy na Krąg Biblijny.

Prowadzenie: ks. dr Wojciech Michniewicz

Spotkania odbywają się w Centrum Formacji Pastoralno-Katechetycznej im. bł. ks. Michała Sopoćki (ul. Warszawska 50, aula s. 102, I piętro, wejście od podwórza)

Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” Jesteśmy ogólnopolską organizacją formacyjno – edukacyjną, przygotowującą katolików świeckich do realizowania misji Kościoła w łączności z Jego Pasterzami. W świetle wartości i zasad katolickiej nauki społecznej współtworzymy ład etyczno – społeczny w naszej Ojczyźnie.

%d blogerów lubi to: