Pielgrzymka do Sanktuarium w Sokółce

W dniu 18 czerwca 2016r. członkowie i sympatycy Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Łomży odbyli pielgrzymkę w kierunku Sanktuarium Maryjnego w Różanymstoku, przez Białystok, Świętą Wodę i Sokółkę. W Białymstoku z pośród wszystkich najważniejszych świątyń w tym mieście, nawiedzili dwie, czyli Katedrę Białostocką i Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Białymstoku z relikwiami bł. Ks. Michała Sopoćki. W ramach wizyty w Białymstoku pielgrzymi zostali przywitani przez panią Bogusławę Wencław – Dyrektor Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” Oddziału Okręgowego w Białymstoku i Tomasza Filipowicza, który jednocześnie był przewodnikiem, jak zawsze niezawodnym. Następnym miejscem pielgrzymowania było Sanktuarium Święta Woda wraz z Górą Krzyży, gdzie uczestnicy zostali przywitani przez kustosza tego miejsca – Ks. Alfreda Butwiłowskiego, który jednocześnie opowiedział o jego historii. Kolejnym punktem ważnym na trasie pielgrzymki był Kościół pw. Św. Antoniego Padewskiego w Sokółce – miejsce cudu eucharystycznego. Z dokładnym zapoznaniem się z tym miejscem, pomogły wyświetlone filmy. Ostatnim miejscem, które nawiedzili pielgrzymi to Sanktuarium Maryi w Różanymstoku, gdzie zostali przywitani przez Ks. Artura Sulika. Po Mszy Świętej Ks. Artur oprowadził i opowiedział o miejscu, które odwiedzili. Na koniec zostali pożegnani przez kapłana, a po całym dniu pielgrzymowania, jej uczestnicy wrócili do Łomży bogaci w nowe doświadczenia duchowe.

Fotorelacja z wydarzenia dostępna pod tym linkiem.

Dzień integracyjny w Kopisku

14 czerwca 2016 roku członkowie oraz sympatycy Oddziału Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Białymstoku wraz ze swoim Asystentem Kościelnym – ks. dr. Dariuszem Wojteckim spotkali się na ognisku integracyjnym w Kopisku.

Spotkanie rozpoczęła wspólna Eucharystia w kościele p.w. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Kopisku. Po Mszy Świętej modliliśmy się wspólnie Nabożeństwem Czerwcowym w Litanii do Najświętszego Serca Jezusowego.

Następnie wszystkich zgromadzonych powitał ks. Mirosław Szepiotko – proboszcz parafii p.w. NMP Królowej Polski. Przedstawił on historię parafii.

Powstanie parafii wiąże się z osobą ks. Władysława Pilcickiego. Po rezygnacji z urzędu proboszcza parafii Knyszyn, ks. Pilcicki został przez abp. Romualda Jałbrzykowskiego zamianowany 20 kwietnia 1951 r. rektorem z prawami proboszcza w Kopisku, gdzie w początkach 1952 r. osiadł na stałe. Nominacja ta, z racji na brak dekretu erekcyjnego, jest uważana za faktyczny akt utworzenia parafii w Kopisku. Początkowo ks. W. Pilcicki odprawiał Msze św. w kaplicy urządzonej w domu prywatnym.

W 1956 r. pobudowano plebanię, a w roku 1958 r. przystąpiono do budowy drewnianego kościoła. Prace budowlane ukończono w 1960 r. i 18 grudnia tego roku wikariusz kapitulny archidiecezji w Białymstoku, ks. prałat Adam Sawicki dokonał aktu jej poświęcenia. Świątynia służy wiernym do dziś.

W ostatnich latach, dzięki staraniom proboszcza, ks. Mirosława Szepiotki, kościół został gruntownie odnowiony. Wnętrze świątyni zostało ozdobione licznymi płaskorzeźbami, wykonanymi przez artystę rzeźbiarza Sergiusza Żedzia z Hajnówki. Uporządkowano też teren wokół świątyni i plebanii, przez co parafia stała się popularnym miejscem religijno-rekreacyjnych spotkań grup młodzieżowych z Białegostoku i okolic.

Wieczór spędziliśmy przy wspólnym ognisku, gitarze oraz śpiewach.

Msza Święta w intencji Prymasa Wyszyńskiego

23 maja 2016 r. (czwartek) godz. 18:00

Comiesięczna Msza Święta w intencji rychłej beatyfikacji

Sługi Bożego Stefana Kard. Wyszyńskiego

Kościół p.w. św. Wojciecha, ul. Warszawska 46A

VII Marsz dla Życia i Rodziny w Białymstoku

Pod hasłem „Każde życie jest bezcenne” ponad pół tysiąca białostoczan przeszło 12 czerwca ulicami miasta, przypominając o wartości i godności każdego ludzkiego życia. Po zakończeniu marszu przed archikatedrą rozpoczął się festyn rodzinny połączony z występami, „Biegiem dla Jezusa” oraz innymi atrakcjami dla całych rodzin. Wieczór zakończy tradycyjnie koncert uwielbienia „Bogu Dźwięki”.

Marsz dla Życia i Rodziny poprzedziła Msza św. w kościele pw. św. Rocha. W homilii ks. dr Józef Kozłowski, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej Białostockiej, nawiązując do czytań liturgicznych przypomniał, że życie ludzkie jest bezcenne i nie istnieje żadna inna wartość, która mogłaby je zrównoważyć. Podkreślił, że każde życie przed Bogiem ma takie samo znaczenie – „życie świętego i grzesznika, faryzeusza i cudzołożnicy, króla i sługi; to zakłamane i to niewinne, życie człowieka u jego początku i życie człowieka starego, które często dla niego samego i dla rodziny jest trudne czy wręcz jest ciężarem” – mówił.

Kaznodzieja zauważył, że król Dawid, wspominany w pierwszym czytaniu, na różne sposoby, został hojnie obdarowany przez Boga. Podobnie każdy człowiek posiada dary, które w żaden sposób nie są jego zasługą, ale Bożą łaską, podobnie jak wiele popełnionego zła zostaje mu wybaczone przez Boga i innych ludzi. Wyjaśnił, że starotestamentalny władca wszedł w „kompetencje” Boga, decydując o życiu swego sługi i dopiero prorok Natan pozwolił mu na właściwą ocenę samego siebie i własnego postępowania.

„Mamy dziś problem z własną tożsamością i nie doceniamy drugiego człowieka. Uważamy się za lepszych od innych, wartościujemy – ten lepszy, ten gorszy, zgodnie ze współczesną mentalnością. Siebie zawsze uważamy za najlepszych. A czasami wystarczy postawić się w miejscu drugiego człowieka, spojrzeć na świat z jego punktu widzenia, wejść w jego życie, w jego sytuację, by odkryć, że inność jest bogactwem i daje możliwość wzajemnego obdarowywania” – mówił ks. Kozłowski.

Po Mszy św. uczestnicy Marszu przeszli spod kościoła pw. św. Rocha na plac przed katedrą. Przy dźwiękach Miejskiej Orkiestry Dętej pod dyrekcją Franciszka Mocarskiego skandowali hasła będące wyrazem troski o obronę godności i wartości ludzkiego życia oraz rodziny.

„Tegoroczne hasło «Każde życie jest bezcenne» podkreśla szczególną wartość każdej osoby. Zwracamy uwagę, że każdy człowiek – bez względu na stan fizyczny, duchowy czy materialny – jest nieocenioną wartością i nikt nie powinien pozbawiać go jego fundamentalnego prawa – prawa do życia. Marsze dla Życia i Rodziny to również doskonała okazja, aby dać świadectwo przywiązania do wartości rodzinnych” – podkreśla Tomasz Filipowicz, współorganizator marszu. „Chcemy okazać dumę ze swoich rodzin. Pokazać, że dzieci, które posiadamy, są dla nas darem, a nie obciążeniem; oraz że nasi współmałżonkowie są dla nas najważniejszymi osobami, z którymi budujemy naszą codzienność” – dodaje.

„Dziś promuje się pięknych, zdrowych i bogatych. A moja córka jest dowodem na to, że można być pięknym sercem. Pokazuje też innym, że można być szczęśliwym i cieszyć się życiem, każdym dniem, nie będąc całkowicie zdrowym” – mówi jedna z uczestniczek marszu, matka niepełnosprawnej dziewczynki.

Na placu przed archikatedrą z koncertem wystąpił zespół „Winnica”. Jedną z atrakcji popołudnia był „Bieg dla Jezusa”, w którym wzięło udział ponad kilkadziesiąt osób, dzieci młodzieży i całych rodzin. W ten sposób uczestnicy biegu chcieli podziękować Bogu za otrzymywane w życiu łaski.

Swoje stanowiska miały również białostockie ruchy i stowarzyszenia katolickie. Ich przedstawiciele rozdawali materiały informacyjne oraz zapraszali do włączenia się w ich działalność.

O godz. 20.30 przed katedrą rozpocznie się koncert uwielbienia „Bogu Dźwięki”. Wraz ze scholą Adonai wystąpią w nim utalentowani muzycznie uczestnicy warsztatów, które przez trzy poprzedzające dni odbywały się w Centrum Wystawienniczo-Konferencyjnym Archidiecezji Białostockiej. Są to głównie członkowie białostockich ruchów i wspólnot, a „Bogu Dźwięki” to cykliczna już inicjatywa koncertu uwielbienia i dziękczynienia za wizytę na Ziemi Białostockiej Papieża Jana Pawła II i ustanowienie Metropolii Białostockiej.

Teresa Margańska
źródło: archibial.pl

Fotorelacja z wydarzenia dostępna pod tym linkiem.

Walne Zebranie Kat. Stow. „Civitas Christiana”

Ponad 60. delegatów spotkało się w sobotę 11 czerwca w Warszawie na Walnym Zebraniu Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”. Zgromadzenie zostało zwołane w związku z upływem 4-letniej kadencji Rady Głównej organizacji i wyborem nowych władz.

Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia, Walne Zebranie stanowi najwyższą władzę w organizacji. Co cztery lata zgromadzenie delegatów z całej Polski dokonuje wyboru Rady Głównej, której na czas kolejnej kadencji powierza się kierowanie organizacją. Na tym nie koniec kompetencji Walnego Zebrania, któremu przedkładane są także sprawozdania ustępujących władz i Głównej Komisji Rewizyjnej. Wybory są możliwe dopiero po udzieleniu absolutorium tym ciałom. Ponadto zebrani określają założenia programowe, którymi organizacja winna się kierować w kolejnych 4 latach.

Walne Zebranie zamykające kadencję 2012-16 i jednocześnie wyznaczające ludzi i kierunki na kolejne 4 lata, odbyło się w sobotę 11 czerwca w Warszawie. Uroczystość rozpoczęła się Mszą św., którą w kościele św. Aleksandra sprawował ks. inf. Grzegorz Kalwarczyk. W celebrowaniu liturgii uczestniczyli również: kustosz świątyni ks. prał. dr Tadeusz Balewski i ks. prał. dr Dariusz Wojtecki, asystent kościelny „Civitas Christiana” w Białymstoku. Odnosząc się do obecności świeckich w Kościele, ks. dr Wojtecki przywołał Mateuszową Ewangelię – Niech nasza mowa będzie „tak – tak, nie – nie” – wskazał ks. Prałat i stwierdził, że egzamin z naszego chrześcijaństwa, polskości i europejskości wciąż jeszcze jest przed nami. – Nasze dziedzictwo wyrasta z naszej historii, z uniwersalnych wartości chrześcijańskich – podkreślił kaznodzieja. Bliską współpracę ze Stowarzyszeniem wspominał ks. inf. Kalwarczyk: „Uczestnicząc w tej Mszy św., wspominam to wszystko, co nas łączyło przed laty, gdy byłem krajowym asystentem kościelnym Stowarzyszenia, mam na myśli także współpracę z Instytutem Wydawniczym PAX, w którym udało mi się opublikować kilka ważnych opracowań”. Na zakończenie Mszy, ksiądz Infułat zauważył, że Kościół z zaufaniem patrzy na Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”. – Macie ducha ewangelicznego i za to wam dziękuję jako były asystent – powiedział duchowny.

Obrady Walnego Zebrania odbyły się w sali konferencyjnej hotelu Mercure w Warszawie. Zgromadzenie otworzył przewodniczący Stowarzyszenia Tomasz Nakielski, wprowadzono uroczyście sztandar organizacji. Dokonano wyboru szeregu ciał potrzebnych do właściwego zrealizowania procedur. W ich wyniku przewodniczącymi zebrania zostali: Romuald Gumienniak i Zbigniew Połoniewicz, a sekretarzami: Alina Kostęska i Estera Ryczek. Sprawozdanie ustępującej Rady Głównej, która kierowała Stowarzyszeniem w latach 2012-2016 przedłożył zebranym przewodniczący Tomasz Nakielski. W swoim wystąpieniu Nakielski podkreślił mocne podniesienie rangi wydarzeń ogólnopolskich, wymienił m.in. Nagrodę im. Włodzimierza Pietrzaka, która od 3 lat odbywa się w Zamku Królewskim w Warszawie, z oprawą należną najstarszej niepaństwowej nagrodzie, ale także nagrody regionalne, które odpowiednio dofinansowano. Przewodniczący wspomniał również całoroczną peregrynację relikwii św. Jana Pawła II w oddziałach Stowarzyszenia i celebrację obchodów 1050-lecia chrztu Polski. Centralnym wydarzeniem chrzcielnych wydarzeń jubileuszowych było widowisko muzyczne w wykonaniu Józefa Skrzeka, który 1 kwietnia w gnieźnieńskiej katedrze zaprezentował oratorium „Woda Życia 966”, przygotowane specjalnie na tę okazję dla „Civitas Christiana”. W wydarzeniu uczestniczył m.in. abp Wojciech Polak prymas Polski. W sprawozdaniu poruszono też kwestie wewnątrzorganizacyjne, m.in. odnoszące się do zmian personalnych w toku kadencji. Tomasz Nakielski wskazał na przemiany Miesięcznika „Civitas Christiana” i dwumiesięcznika Społeczeństwo” – periodyków wydawanych przez Stowarzyszenie. W sprawozdaniu zwrócono również uwagę na otwartość hierarchów Kościoła względem Stowarzyszenia. – Cieszy tak wielka otwartość duchowieństwa, możliwość konsultacji naszych działań z hierarchami – zauważył przewodniczący Nakielski. W swoim wystąpieniu przewodniczący „Civitas Christiana” zwrócił uwagę na wciąż intensywny marsz środowisk lewicowych i liberalnych przez różne instytucje. – Jednak od kogo, jeśli nie od „Civitas Christiana” będzie się wymagać odpowiedzi na te zjawiska i chrześcijańskiego optymizmu? – pytał Nakielski. „Optymizm chrześcijański nie jest optymizmem cukierkowym  – powtórzył Tomasz Nakielski za Josemarią Escriva – ani też ludzkim zadufaniem, że wszystko pójdzie dobrze. Jest optymizmem zakorzenionym w świadomości ludzkiej wolności i pewności co do mocy łaski, optymizmem, który każe nam być wymagającymi od siebie samych”. Słowa kardynała Stefana Wyszyńskiego, patrona Stowarzyszenia: „Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości”, przewodniczący Nakielski wskazał jako motto dla „Civitas Christiana”. – Zechciejmy przyjąć tą odpowiedzialność za ład etyczny i moralny w naszej Ojczyźnie, oczywiście na miarę naszych możliwości, pamiętajmy: czas to miłość – zakończył wystąpienie Tomasz Nakielski.

Walne Zebranie przyjęło sprawozdanie i udzieliło absolutorium ustępującej Radzie Głównej. Kolejne sprawozdanie przedstawiła Jolanta Burian, przewodnicząca Głównej Komisji Rewizyjnej. Walne Zebranie stanowi również okazję do namysłu nad stanem organizacji i perspektywą na przyszłość. W bloku poświęconym na dyskusję poruszano kwestie programowe i dzielono się refleksjami minionego czasu kadencji. W wypowiedziach pojawiały się m.in. wątki potrzeby wzmocnienia wizerunku w mediach, możliwości budowania środowiska również wokół periodyków będących w rękach Stowarzyszenia i podziękowania za zaangażowanie i poczucie odpowiedzialności wszystkich członków ustępującej Rady Głównej za organizację. Podkreślano rangę Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej, którego finał odbył się 6-7 czerwca w Niepokalanowie. Co roku w konkursie biblijnym uczestniczy 30 000 uczniów szkół ponadgimnazjalnych – przypomniała Estera Ryczek, która podziękowała współpracownikom za służbę w tym dziele i podkreśliła bardzo dobrą atmosferę tegorocznego jubileuszu.

W wyniku głosowania funkcję przewodniczącego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” powierzono na kolejną kadencję ponownie Tomaszowi Nakielskiemu. Jednogłośny wybór nagrodzono długimi brawami i gratulacjami wszystkich zebranych. Tomasz Nakielski w pierwszym po wyborze wystąpieniu podziękował za zaufanie na kolejne lata i zapewnił o dalszej wytrwałej pracy na rzecz „Civitas Christiana”.

Dokumenty przygotowane na Walne Zebranie określały kształt Rady Głównej w kadencji 2016-2020 w liczbie 30 osób i tak, członkami ciała, które będzie najwyższą władzą organizacji pomiędzy Walnym Zebraniami zostali wybrani: Ewelina Goździewicz (Gniezno), Romuald Gumienniak (Białystok), Karol Irmler (Poznań), Piotr Jankowiak (Zielona Góra), Waldemar Jaroszewicz (Gdańsk), Sławomir Józefiak (Łódź), Tadeusz Kantor (Kielce), Teresa Kazimierczuk (Warszawa), Marcin Kluczyński (Łódź), Marek Koryciński (Lublin), Alina Kostęska (Opole), Sławomir Kowalik (Kielce), Paweł Majewicz (Szczecin), Hanna Marchilk (Bydgoszcz), Stanisław Pażucha (Kraków), Agnieszka Pieńskowska (Warszawa), Ryszard Pilich (Koszalin), Zbigniew Połoniewicz (Olsztyn), Magdalena Porczyk (Łódź), Bożena Pruska (Kraków), Estera Ryczek (Wrocław), Jerzy Sołtys (Rzeszów), Marcin Sułek (Lublin), Piotr Sutowicz (Wrocław), Marcin Sychowski (Koszalin), Joanna Szałata (Szczecin), Maciej Szepietowski (Opole), Wacław Szulc (Gdańsk), Beata Zembrzycka (Olsztyn).

Bezpośrednio po wyborach odbyły się pierwsze posiedzenia nowo wybranych ciał statutowych: Rady Głównej i Głównej Komisji Rewizyjnej. Pierwszą z formalności było ukonstytuowanie się obojga organów. Poruszającym dla zebranych było oświadczenie Marka Korycińskiego, od wielu lat pełniącego funkcję wiceprzewodniczącego Rady Głównej, odpowiedzialnego w Stowarzyszeniu za formację, który podziękował za wieloletnią współpracę w prezydium organizacji i poinformował, że nie będzie ubiegał się o pełnienie funkcji wiceprzewodniczącego w kolejnej kadencji, zapewnił jednak o dalszej pracy w służbie „Civitas Christiana” i wsparciu swojego następcy. Funkcje wiceprzewodniczących Rady Głównej powierzono Sławomirowi Józefiakowi oraz Romualdowi Gumienniakowi, zaś sekretarzem został wybrany Zbigniew Połoniewicz. Przewodniczącą Głównej Komisji Rewizyjnej została na kolejną kadencję Jolanta Burian (Skierniewice), jej zastępcą Agnieszka Łata (Kielce), sekretarzem Szymon Szczęsny (Poznań), a członkami: Krzysztof Chwolik (Katowice), Zbigniew Rybczyński (Lublin), Krzysztof Sterkowiec (Rzeszów) i Rafał Zaremba (Białystok).

Wybrani na funkcje w prezydium oraz uchwalony przez nową Radę Główną Zarząd Stowarzyszenia, z prezesem Maciejem Szepietowskim, Teresą Kazimierczuk i Agnieszką Pieńkowską, złożyli podziękowania zebranym delegatom za zaufanie i złożone w ich rękach kompetencje oraz zapewnili o zaangażowaniu na rzecz organizacji w kolejnych latach. Na uwagę zasługuje wysokie poparcie delegatów, jakie uzyskali wybrani przedstawiciele władz, co świadczy o wysokim mandacie zaufania i aprobacie dla zmian zapoczątkowanych w minionej kadencji.

tekst/fot. Marcin Kluczyński

Wywiad z Joanna Zalewską – Finalistką OKWB

Wielki sukces łomżyńskiej licealistki, Joanny Zalewskiej (VII miejsce), w finale XX Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej.
W Niepokalanowie 6 i 7 czerwca, Joanna Zalewska zwyciężyła w gronie 130 reprezentantów każdej z polskich diecezji, wyłonionych spośród 30 000 wszystkich uczestników konkursu .W nagrodzonej siódemce finalistek nasza łomżynianka zajęła 7 miejsce. Pierwsze miejsce w XX. Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Biblijnej zajął Wojciech Meiser, który jako nagrodę otrzymał Pielgrzymkę do Ziemi Świętej ufundowaną przez firmę Grupa Inco SA, indeksy uprawniające do podjęcia studiów na kilkunastu kierunkach w 11 uczelniach wyższych. Osoby, które zajęły miejsca od 4 do 7 nagrodzeni zostali indeksami i urządzeniami multimedialnymi ufundowanymi przez zarząd i przewodniczącego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”. Nagrodzony został także katecheta Joanny Zalewskiej – o. Piotr Anusiewicz OFMCap., który już od kilku lat prowadzi warsztaty biblijne dla młodych w siedzibie Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana w Łomży. Na co dzień O. Piotr oprócz wielu obowiązków duszpasterskich w Klasztorze Ojców Kapucynów w Łomży jest katechetą w II Liceum Ogólnokształcącym im M. Konopnickiej w Łomży. W tym Liceum odbywa się od wielu lat etap diecezjalny OKWB dzięki uprzejmości obecnej Pani Dyrektor Jolanty Kossakowskiej i wcześniejszego dyrektora Józefa Przybylskiego oraz wsparciu katechetki Bogumiły Rzepnickiej z Ojcem Piotrem i całego grona nauczycieli. Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej jest konkretną formą dotarcia ze słowem Bożym do szerokiego grona młodych, które proponuje już od dwudziestu lat Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”.
Poniżej zamieszczamy wywiad z finalistką z Łomży.

Wywiad z Joanną Zalewską, uczennicą II LO im. M. Konopnickiej w Łomży, finalistką XX finału Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej.
KS. Civitas Christiana w Łomży: Dlaczego wzięłaś udział w konkursie?
Joanna Zalewska: Moja przygoda z konkursem zaczęła się już rok temu, Wtedy po raz pierwszy wzięłam udział w konkursie, z namowy brata Piotra Anusiewicza – mojego katechety. Ogólnie mi się podobało, zwłaszcza wydarzenia towarzyszące typu warsztaty biblijne. I w tym roku już sama chciałam wziąć udział.
KS. Civitas Christiana w Łomży: Jak Ci poszło w ubiegłym roku na konkursie?
Joanna Zalewska: W tamtym roku zajęłam 4 miejsce na etapie diecezjalnym.
KS. Civitas Christiana w Łomży: Czy to Cię nie zniechęciło?
Joanna Zalewska: Wprost przeciwnie, jeszcze bardziej mnie zmotywowało.
KS. Civitas Christiana w Łomży: Co trzeba zrobić, aby być finalistą OKWB na etapie ogólnopolskim?
Joanna Zalewska: Na pewno trzeba się uczyć i wydaje mi się, że trzeba to po prostu lubić, bo jeśli ktoś tego nie lubi to nie wciągnie go i nie wejdzie w to tak.
KS. Civitas Christiana w Łomży: Dużo czasu poświęciłaś na naukę?
Joanna Zalewska: Myślę, że sporo.
KS. Civitas Christiana w Łomży: Co sprawiło Ci najwięcej trudności w przygotowaniu się do konkursu?
Joanna Zalewska: Najwięcej trudności miałam z Ewangelią wg Św. Mateusza, ponieważ jest tam dużo takich szczegółów. I w ogóle zostawiłam Ewangelię na sam koniec, bo myślałam, że ewangelię się zna i jak coś to napisze sama. Ale właśnie jest dużo przypisów postaci, miejsc, których trzeba się nauczyć.
KS. Civitas Christiana w Łomży: A co najmilej wspominasz z konkursu i samych przygotowań do niego?
Joanna Zalewska: Myślę, że sam finał był taki najfajniejszy, te dwa dni w gronie wspaniałych ludzi, panująca wspólnota w tym miejscu, wspólnie spędzony czas i różne wydarzenia towarzyszące.
KS. Civitas Christiana w Łomży: Jeśli miałabyś taką możliwość to w jaki sposób zachęciłabyś swoich rówieśników do udziału w konkursie?
Joanna Zalewska: Myślę, że warto wejść w ten konkurs, przede wszystkim dlatego, żeby pogłębić swoją wiarę i dlatego, żeby bardziej poznać źródło wiary, bo przecież to jest Słowo Boże.
KS. Civitas Christiana w Łomży: Czy za rok znowu zdecydujesz się wziąć udział w konkursie?
Joanna Zalewska: Najprawdopodobniej nie, ponieważ za rok mam maturę i będę się do niej przygotowywać. Wcześniej jeszcze się zastanawiałam, ale po ogłoszeniu materiału, czyli Księgi Daniela i Apokalipsy, stwierdziłam, że to za ciężkie, żeby razem z matura się jednocześnie przygotowywać.
KS. Civitas Christiana w Łomży: W ramach nagrody otrzymałaś indeksy z niektórych uczelni w Polsce na wybrane kierunki. Czy zastanawiałaś się już gdzie byś chciała studiować. Czy te indeksy, które otrzymałaś w jakimś stopniu znajdują się w ramach twoich zainteresowań?
Joanna Zalewska: Raczej patrzę na kierunki politechniczne, ale zawsze to jest jakieś zapewnienie na przyszłość.
KS. Civitas Christiana w Łomży: Dziękujemy za rozmowę

Wywiad przygotował dr Tadeusz Kowalewski – Przewodniczący Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana w Łomży
Wywiad przeprowadziła i zdjęcie wykonała – Anna Mroczkowska z Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana
w Łomży

Finał OKWB

Wojciech Meiser z diecezji gliwickiej jest zwycięzcą finału XX Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej. Dwudniowe eliminacje odbywały się 6 i 7 czerwca w Niepokalanowie, z udziałem 130 reprezentantów każdej z polskich diecezji, wyłonionych spośród 30 000 wszystkich uczestników konkursu. 

Na program jubileuszowego finału konkursu biblijnego złożyły się eliminacje testowe, do których jeszcze pierwszego dnia przystąpili wszyscy finaliści. Na tej podstawie wyłania się 7 osób, które awansują do części ustnej konkursu. Konieczna okazała się tutaj dogrywka pomiędzy aż 9 osobami, które zdobyły równą ilość punktów w teście. Komisja konkursowa podkreśla wyjątkowo wysoki poziom w tegorocznej edycji, średnia wyników wyniosła 77 z 90. punktów możliwych do zdobycia. Najlepszym nie sprawiły trudności takie pytania, jak wymagające znajomości znaczenia hebrajskiej nazwy Betfage (Mt 21,1 i przypis) czy w której twierdzy Herod Antypas więził Jana Chrzciciela (Mt 14,1-12 i komentarz). Tegoroczny zakres konkursu biblijnego obejmował Pieśń nad pieśniami, Ewangelię wg św. Mateusza i List do Efezjan z wprowadzeniami, przypisami i komentarzami oraz słownikiem pojęć.

W finałowej siódemce znaleźli się (wg kolejności punktów zdobytych w części pisemnej): Andrzej Grabiec, archidiecezja krakowska (90 pkt.), Marta Staniszewska z arch. gdańskiej (90 pkt.), Wiktoria Wojturska z diec. rzeszowskiej (90 pkt.), Krzysztof Mroczek z diec. warszawsko-praskiej (89 pkt.), Wojciech Meiser z diec. gliwickiej (88,5 pkt.), Joanna Zalewska, diec. łomżyńska (88,5 pkt.) i Kamila Dymarek, diec. gliwicka (88,5 pkt.). Po jednej turze pytań i trzech dogrywkach o III miejsce wyłoniono laureatów. Pierwsze miejsce w 20. Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Biblijnej zajął Wojciech Meiser, który jako nagrodę otrzymał Pielgrzymkę do Ziemi Świętej ufundowaną przez firmę Grupa Inco SA, indeksy uprawniające do podjęcia studiów na kilkunastu kierunkach w 11 uczelniach wyższych, m.in. na teologii, dziennikarstwie czy socjologii, a także ciekawe zestawy książkowe, ufundowane przez Wydawnictwo Jedność. Drugim zwycięzcą okazał się Andrzej Grabiec – laureat ubiegłorocznego konkursu biblijnego – który otrzymał pielgrzymkę do Rzymu, ufundowaną przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”, indeksy i zestawy książkowe. Trzecie miejsce na podium zajęła Marta Staniszewska z arch. gdańskiej, którą uhonorowano pielgrzymką do Wilna, sponsorowaną przez „Civitas Christiana”, indeksy i upominki książkowe. Pozostali laureaci to kolejno: Kamila Dymarek, Krzysztof Mroczek, Wiktoria Wojturska oraz Joanna Zalewska – także nagrodzeni indeksami i urządzeniami multimedialnymi ufundowanymi przez zarząd i przewodniczącego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”.

Upominki otrzymali także katecheci zwycięzców: katechetka Irena Cebula, s. Leonika Dąbek, ks. Mirosław Pudło, o. Grzegorz Pawluś OMI, Bożena Cacko, Joanna Kocór oraz o. Piotr Anusiewicz OFMCap. Opiekunowie trójki laureatów wyjadą z uczniami na pielgrzymki do Ziemi Świętej, Ryzmu i Wilna. Pozostałych nauczycieli nagrodzono akcesoriami komputerowymi i zestawami książkowymi.

Jeszcze pierwszego dnia, finaliści uczestniczyli w nabożeństwie Słowa Bożego, które w kaplicy św. Maksymiliana w Niepokalanowie celebrował ks. dr Mirosław Jasiński. W krótkiej homilii duchowny zwrócił uwagę młodych, że najlepszym probierzem nawrócenia człowieka jest jego stosunek do dóbr materialnych. – Jaki jest mój stosunek do tego, co mam albo co mógłbym mieć? – pytał ks. Jasiński.

Następnie finaliści przystąpili do części pisemnej konkursu składającej się z 45 pytań z zakresu Pieśni nad pieśniami, Ewangelii wg św. Mateusza i Listu do Efezjan. Po południu miało miejsce świętowanie jubileuszowej edycji konkursu biblijnego przy 220-kilogramowym torcie w kształcie Pisma Świętego. Wręczono również podziękowania dla katechetów oraz upominki od Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” i firmy Grupa Inco SA.

Część artystyczną finału wypełnił śpiewem, tańcem i modlitwą zespół Siewcy Lednicy. Bezpośrednio po koncercie nastąpiła wieczorna modlitwa apelowa przed bazyliką NMP Niepokalanej Wszechpośredniczki Łask, której przewodniczył bp Marian Buczek z Ukrainy. Hierarcha modlił się o pokój na świecie, szczególnie w ogarniętej niepokojącą sytuacją Ukrainie. Bp Buczek prosił także Maryję Niepokalaną, by wypraszała potrzebne łaski u swego Syna dla młodych, szczególnie uczestników Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej.

Po Apelu Jasnogórskim zaprezentowano dar uczestników konkursu biblijnego dla papieża Franciszka, jakim jest 300-metrowy zwój adhortacji Evangelii Gaudium przepisanej własnoręcznie przez uczestników w poszczególnych diecezjach kraju. Całość dokładnie okalała bazylikę w Niepokalanowie.

Przed samą galą finałową konkursu Eucharystię w intencji tego biblijnego dzieła celebrował w bazylice NMP Niepokalanej Wszechpośredniczki Łask biskup pomocniczy lwowski Marian Buczek oraz kapłani związani z konkursem biblijnym.

Jubileusz konkursu jest również powodem do podsumowań i podziękowań. Corocznie w konkursie biblijnym bierze udział niemal 30 000 uczniów szkół ponadgimnazjalnych. To w dużej mierze zasługa katechetów, którzy zachęcają i mobilizują młodzież do udziału. Wielu z nich organizuje dodatkowe zajęcia, warsztaty, spotkania pozalekcyjne związane z tematyką konkursową. Dlatego organizatorzy postanowili docenić wysiłek tych, którzy w to dzieło są zaangażowani od samego początku. Dziesięcioro takich katechetów z różnych diecezji zostało zaproszonych specjalnie do Niepokalanowa, by wziąć udział w celebracji jubileuszu i odebrać podziękowania oraz pamiątkowe medale za ich wkład w sukces konkursu. Wyróżnienia wręczył nauczycielom Tomasz Nakielski, przewodniczący Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”. Srebrny medal „Civitas Christiana” przyznawany jest okazjonalnie przez przewodniczącego organizacji, za wybitne zaangażowanie w realizację misji Stowarzyszenia.

Podziękowania zostały złożone również na ręce Sławomira Józefiaka, prezesa firmy Grupa Inco SA i jednocześnie wiceprzewodniczącego Rady Głównej „Civitas Christiana”, za wieloletnie wspieranie dzieła ewangelizacji młodych w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Biblijnej. Sławomir Józefiak otrzymał także drugie podziękowanie, jako pomysłodawca całego konkursu. – Za inicjatywę, wsparcie i towarzyszenie w dziele Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej – taki grawer umieszczono na szklanej statuetce, którą wręczył przewodniczący Nakielski.

Pozdrowienia do finalistów konkursu Biblijnego przekazali w formie wideo: abp Wojciech Polak, prymas Polski, abp Mieczysław Mokrzycki – ordynariusz lwowski oraz znani aktorzy: Wiktor Zborowski, Maciej Zakościelny i Cezary Pazura.

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej należy do sztandarowych działań Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” i od dwudziestu lat, niezmiennie, stanowi konkretną formę dotarcia ze słowem Bożym do szerokiego grona młodych.

Marcin Kluczyński

Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" jest organizacją współkształtującą rzeczywistość polską i przygotowującą katolików świeckich do służby Kościołowi i Narodowi. Stowarzyszenie wypełnia swoją misję w sferze kultury i edukacji, rodziny, pracy oraz samorządności.

Obserwuj

Otrzymuj każdy nowy wpis na swoją skrzynkę e-mail.

Dołącz do 1 764 obserwujących.

%d bloggers like this: