Archiwa kategorii: Białystok

XX-lecie Kat. Stow. „Civitas Christiana”

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział Okręgowy w Białymstoku ma zaszczyt zaprosić na UROCZYSTOŚĆ 20-lecia NADANIA STATUSU ORGANIZACJI KATOLICKIEJ STOWARZYSZENIU „CIVITAS CHRISTIANA”, która odbędzie się dnia 21 października 2017 roku.

PROGRAM UROCZYSTOŚCI

 11:00 – Msza Święta pod przewodnictwem J.E. Arcybiskupa dr. Tadeusza Wojdy SAC, Metropolity Białostockiego – Archikatedra białostocka, ul. Kościelna 2

12:00 – Uroczysta Gala 20-lecia nadania statusu organizacji katolickiej Stowarzyszeniu „Civitas Christiana” – Centrum Wystawienniczo-Konferencyjne Archidiecezji Białostockiej,  ul. Kościelna 1A

13:30 – koncert Chóru Uniwersytetu w Białymstoku – Laureata Ogólnopolskiej Nagrody im. Włodzimierza Pietrzaka – pod dyrekcją prof. dr. hab. Edwarda Kulikowskiego – Centrum Wystawienniczo-Konferencyjne Archidiecezji Białostockiej, ul. Kościelna 1A

14:15-15:00 – poczęstunek – Centrum Wystawienniczo-Konferencyjne Archidiecezji Białostockiej, ul. Kościelna 1A

 

Reklamy

ZAPOWIEDŹ: KATOLIK I PRAWO

Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana Oddział Okręgowy w Białymstoku oraz Chrześcijański Ruch Społeczny DOBRO WSPÓLNE zapraszają na spotkanie „KATOLIK I PRAWO” w ramach Ośrodka Katolickiej Nauki Społecznej od teorii do praktyki. które odbędzie się 17 października 2017 r. (trzeci wtorek miesiąca) przy ul. Warszawskiej 50 (Centrum Formacji Pastoralno-Katechetycznej im. bł. ks. Michała Sopoćki w Białymstoku, sala konferencyjna I piętro). Początek o godz. 17.00. Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy!

ZAPOWIEDŹ: Spotkanie Kręgu Biblijnego

Serdecznie zapraszamy na spotkanie Kręgu Biblijnego, które poprowadzi ks. dr Wojciech Michniewicz. Spotkanie odbędzie się 12 października 2017 roku o godzinie 17:00 w Centrum Formacji Pastoralno-Katechetycznej przy ul. Warszawskiej 50 na pierwszym piętrze. Pierwsze spotkanie w nowym roku formacyjnym będzie zatytuowane: „Pięcioksiąg. Wprowadzenie.”
Zapraszamy!

Bogusława Wencław wyróżniona za działalność obywatelską

Pani Bogusława Wencław – członek Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”, dotychczasowa Dyrektor Oddziału Okręgowego Stowarzyszenia w Białymstoku, została wyróżniona dziś w konkursie na „Inicjatywę społeczną roku” przez wojewodę podlaskiego Bohdana Paszkowskiego. Wyróżnienie zostało przyznane za zaangażowanie w tworzenie społeczeństwa obywatelskiego.


Kilkanaście organizacji pozarządowych zajmujących się kulturą, dziedzictwem narodowym, sportem czy edukacją nagrodził w poniedziałek (2.10) w Białymstoku wojewoda podlaski w konkursie „Inicjatywa społeczna roku”.

Konkurs honoruje inicjatywy lokalne lub ponadlokalne, które mają wieloletnie tradycje, a także nowe podmioty, które dopiero rozpoczynają pracę na rzecz swoich społeczności, ale już zostały dostrzeżone, bo były ważne społecznie – podkreślał podczas uroczystego wręczenia nagród wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski.

Z jednej strony docenialiśmy i honorowaliśmy to, co jest stałym dorobkiem poszczególnych podmiotów, co ma duży zasięg społeczny (…), ale również chcieliśmy docenić te lokalne grupy, działania, które w swoich społecznościach odgrywać będą lub już odgrywają bardzo istotną rolę – powiedział wojewoda.

Dodał, że jeżeli nagrody przyczynią się do tego, że organizacjom będzie łatwiej działać i prowadzić swoje przedsięwzięcia, to już będzie to „wartość dodana” konkursu. Dodał, że będą pewnie także motywacją i impulsem do kolejnych działań na rzecz społeczności czy „drugiego człowieka”.

4 kategorie w konkursie

Nagrody przyznano w czterech kategoriach: edukacja i sport, kultura i dziedzictwo narodowe, budowanie wspólnoty lokalnej, polityka społeczna. We wszystkich kategoriach łącznie było sześciu równorzędnych laureatów, dziewięć kolejnych organizacji wyróżniono. Nagrodzonych wybrano spośród 42 zgłoszeń, które napłynęły do konkursu za działalność w 2016 r. Oceniała ja konkursowa kapituła.

Nagrody honorowe za całokształt działalności odebrali: Bogusława Wencław
z Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” oraz Caritas Diecezji Drohiczyńskiej.

Konkurs ma promować także małe organizacje

Pełnomocnik wojewody podlaskiego ds. społeczeństwa obywatelskiego Tomasz Madras powiedział, że konkurs chce promować nie tylko znane, duże organizacje działające w dużych miastach, ale też te małe, które pracują w miastach powiatowych czy pojedynczych miejscowościach, by „pokazać je szerszej publiczności”, by dać przykład innym.

Madras powiedział, że w jednej kategorii oceniano organizacje działające w różnych skalach i dziedzinach, stąd podwójne tytuły laureatów.

Nagrody w kategorii edukacja i sport przyznano: Stowarzyszeniu Historycznemu im. Bohaterów Ziemi Sokólskiej w Sokółce za sztafetę niepodległości oraz Fundację Instytut Rozwoju Technologii za cykl konferencji „Programistok” promujących nowoczesne technologie.

W kategorii kultura i dziedzictwo narodowe tytuły laureata dostali: Fundacja „Pro Anima”, która popularyzuje sztuki dawne oraz Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Czemu By Nie” – organizatora w Ogrodniczkach koło Białegostoku podlaskiego pikniku militarnego „Misja Wschód”.

Mariusz Perkowski z „Pro Anima” powiedział, że fundacja stara się pokazać współcześnie kulturę i muzykę z XVIII wieku, gdy Białystok – za czasów Branickich – miał swój kulturalny „Wersal” i powinien się nim chwalić. Wojciech Hernik, organizator znanej w regionie i popularnej „Misji Wschód” zaznaczył, że to pierwsza nagroda dla tej imprezy, a tegoroczną jej edycję odwiedziło 49 tys. osób. Podczas misji można oglądać sprzęt wojskowy, liczne grupy rekonstrukcyjne z różnych epok.

Za budowanie wspólnoty lokalnej nagrodę dostało Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Sokólskiej „Barka” za lokalną sieć wolontariatu. Laureatem w kategorii polityka społeczna zostało Podlaskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów „Klanza” za działającą od dziesięciu lat placówkę terapeutyczną pomagającą dzieciom i rodzinom.

Wśród wyróżnionych znaleźli się m.in.: klub wolontariuszy „W jedną stronę” z gimnazjum nr 1 w Bielsku Podlaskim, stowarzyszenie „Sporteam” z Zambrowa, które organizuje maratony szosowe, nieformalna grupa pań, które organizują mobilną kurpiowską wioskę tematyczną.

Nagrodzony wyróżnieniem Krzysztof Stawnicki z Fundacji Ośrodek Wspierania Ekologii zaapelował o utworzenie odrębnej kategorii w tej dziedzinie.

Fotorelacja dostępna jest pod tym linkiem.

źródło: PAP | red: sk

Komunikat Kapituły XXIII Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej im. Franciszka Karpińskiego

Szanowni Państwo,

Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż na mocy decyzji Kapituły Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej im. Franciszka Karpińskiego, na czele której stoi J. E. ks. bp dr hab. Henryk Ciereszko, a w składzie której znajdują się: Jolanta Gadek, Dorota Sokołowska, Bogusława Wencław, prof. dr hab. Jarosław Ławski, dr. hab. Dariusz Kulesza (prof. UwB), ks. dr Dariusz Wojtecki, Jan Leończuk oraz Romuald Gumienniak laureatem XXIII Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej im. Franciszka Karpińskiego zostaje:

Ks. prof. Jerzy Szymik.

Kapituła uzasadnia swój wybór, podkreślając, iż ks. Jerzy Szymik jest twórcą znakomicie łączącym kompetencje teologa i literaturoznawcy, poetą i publicystą uwiarygadniającym chrześcijańskie przesłanie o Miłości, która jest ponad wszystko.

Nagroda im. Franciszka Karpińskiego przyznawana jest przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” od 1995 r. Jej laureatami zostają osoby, których twórczość wyrasta z nurtu chrześcijańskiego. W poprzednich edycjach uhonorowani zostali m. in.: ks. Jan Twardowski, Ernest Bryll, prof. Anna Świderkówna, prof. Irena Sławińska, prof. Teresa Kostkiewiczowa, prof. Stefan Sawicki, Jan Leończuka,  Waldemar Smaszcz, Wojciech Wencel, prof. Elżbieta Feliksiak, Przemysław Dakowicz. Celem Nagrody jest pogłębianie i upowszechnianie, czym w wymiarze chrześcijańskim jest literatura. Białystok nie jest przypadkowym miejscem wręczania tej Nagrody. Franciszek Karpiński – jeden z najwybitniejszych polskich poetów epoki oświecenia, prekursor stylu sentymentalnego w literaturze polskiej, poeta ludowy i narodowy – był związany właśnie z Białymstokiem. Przebywał na dworze Branickich od 1785 roku. To właśnie tu, w starym kościele farnym, zwanym przez białostoczan „białym kościółkiem”, po raz pierwszy śpiewane były „Pieśni nabożne” Franciszka Karpińskiego. Któż z nas nie zna pieśni „Wszystkie nasze dzienne sprawy”, „Kiedy ranne wstają zorze” czy jedną z najpiękniejszych polskich kolęd „Bóg się rodzi”?

Notatka o tegorocznym Laureacie (źródło biogramu: http://www.jerszym.katowice.opoka.org.pl, źródło zdjęcia: http://www.poezja.org/)

3Jerzy Szymik,

1953 r. w Pszowie na Górnym Śląsku, kapłan Archidiecezji Katowickiej, teolog i poeta. Jest profesorem nauk teologicznych, wykłada teologię dogmatyczną.
W latach 1986-2008 związany z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, gdzie był m.in. kierownikiem Katedry Chrystologii (97-05). Od 2005 r. pracownik Zakładu Teologii Dogmatycznej WTL Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, od 2014 r. Katedry Teologii Dogmatycznej i Duchowości WTL UŚ; od 2007 r. jako profesor zwyczajny. W latach 2004-2014 członek watykańskiej Międzynarodowej Komisji Teologicznej. Od 2015 r. członek Komitetu Nauk Teologicznych PAN. Od 1991 r. stały współpracownik „Gościa Niedzielnego”.
Autor 60 książek naukowych, poetyckich, eseistycznych (ostatnio m.in.: „Hilasterion”, Katowice 2014; „Teologia i my”, Katowice 2014; „Theologia benedicta”, t. I-III, Katowice 2010-2015; „Poezja i teologia”, t. I-III, Katowice 2009-2016; „25 wierszy niezapomnianych w wyborze czytelników”, Katowice 2017; „Dobre wino”, Katowice 2017). Promotor 24 doktoratów, 195 magisteriów. Specjalizuje się w chrystologii, metodologii teologii, teologii kultury, teologii J. Ratzingera/Benedykta XVI.
Laureat nagród naukowych (m.in. Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego – 2001, Rektora Uniwersytetu Śląskiego – 2013, 2016), nominowany do nagrody „Totus” w dziedzinie kultury chrześcijańskiej (2010). Laureat nagrody dziennikarskiej „Ślad” (2005), srebrnego medalu „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP (2006), nagrody „Feniks” w kategorii nauk kościelnych za trylogię „Theologia benedicta” (2016).
Mieszka w Pszowie i Katowicach.

Fotorelacja z obrad Kapituły znajduje się pod tym linkiem.

Zapowiedź: Katolik i szkoła

Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana Oddział Okręgowy w Białymstoku
oraz Chrześcijański Ruch Społeczny DOBRO WSPÓLNE zapraszają na spotkanie „KATOLIK I SZKOŁA”  w ramach Ośrodka Katolickiej Nauki Społecznej od teorii do praktyki. które odbędzie się 19 września 2017 r. ( trzeci wtorek miesiąca) przy ul. Warszawskiej 50 (Centrum Formacji Pastoralno-Katechetycznej im. bł. ks. Michała Sopoćki w Białymstoku, sala konferencyjna I piętro). Początek o godz. 17.00.

Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy!

Osoby zainteresowane będą mogły otrzymać certyfikat potwierdzający udział w spotkaniu.

 

 

 

Inauguracja roku w Centrum Formacji Pastoralno-Katechetycznej

1 września 2017 r. w Centrum Formacji Pastoralno-Katechetycznej im. bł. Michała Sopoćki w Białymstoku nowy rok działalności pastoralno-katechetycznej zainaugurował Metropolita Białostocki abp Tadeusz Wojda.

Spotkanie rozpoczęła wspólna Eucharystia sprawowana w kaplicy pw. Miłosierdzia Bożego, w której znajdują się relikwie bł. ks. Michała Sopoćki oraz bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Liturgie i śpiewy przygotowali wolontariusze, animatorzy, przedstawiciele różnych grup i stowarzyszeń zaangażowanych w dzieło ewangelizacji oraz związanych z permanentną formacją duchową i intelektualną wiernych Archidiecezji Białostockiej.

W raz z Arcybiskupem Metropolitą Mszę św. koncelebrowali ks. Andrzej Kozakiewicz, ks. Józef Grygotowicz, ks. dr Dariusz Wojtecki, ks. dr Bogusław Skłodowski, ks. Kamil Dąbrowski, ks. Adam Matan, ks. dr Piotr Augustynowicz oraz rektor CFPK ks. Leszek Jakoniuk.

Abp Tadeusz Wojda w homilii nawiązał do odczytanej wcześniej przypowieści z Ewangelii św. Mateusza o pięciu pannach roztropnych, które w oczekiwaniu na Pana Młodego przygotowały zapas oliwy do swoich lamp, dzięki czemu zostały zaproszone na ucztę weselną, oraz pięciu pannach nierozsądnych, które nie zabrały dodatkowej oliwy do lamp, przez co nie zostały później wpuszczone na wesele. Ksiądz Arcybiskup zachęcał zebranych do tego, aby nie tylko troszczyli się „o oliwę do własnej lampy wiary”, by jej płomień jasno i pewnie płonął, ale także „by zadbali o oliwę dla tych, których ogień wiary tli się lub w niektórych przypadkach już przestał płonąć”.

Po zakończonej Mszy św. Metropolita Białostocki spotkał się w auli CFPK z przedstawicielami różnych grup zaangażowanych w dzieło pastoralno-katechetyczne Centrum. Byli to członkowie Dominikańskiej Szkoły Wiary, Chrześcijańskiego Centrum Ewangelizacji, Katechezy MESSA’J, Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”, Klubu Inteligencji Katolickiej, Duszpasterstwa Przedsiębiorców animujących „Spotkania z Talentem”, Chrześcijańskiego Ruchu Społecznego „Dobro Wspólne”. Podczas spotkania przedstawiciele tych grup zaprezentowali Księdzu Arcybiskupowi swoją działalność oraz zapoznali go z projektami, jakie zamierzają realizować w nowym roku pastoralno-katechetycznym.

Centrum Formacji Pastoralno-Katechetycznej w Białymstoku jest instytucją powołaną w roku 2000 z inicjatywy abp. Stanisława Szymeckiego. Jej siedzibą jest zabytkowa XIX-wieczna kamienica przy ul. Warszawskiej 50. W 2009 r., po beatyfikacji ks. Michała Sopoćki, decyzją abp. Edwarda Ozorowskiego instytucja przyjęła nazwę Centrum Formacji Pastoralno-Katechetycznej im. bł. Michała Sopoćki. Celem powołanego Centrum jest koordynacja i prowadzenie działań związanych z permanentną formacją duchową i intelektualną kapłanów, katechetów i osób świeckich archidiecezji białostockiej. Odbywa się ona poprzez studia, konferencje, rekolekcje, spotkania formacyjne, katechezę dorosłych itp.

Misji, jaką podejmuje Centrum patronuje bł. Michał Sopoćko, teolog, wykładowca, katecheta, pedagog, duszpasterz i gorliwy orędownik Bożego Miłosierdzia. Centrum Formacji Pastoralno-Katechetycznej poleca jego wstawiennictwu wszelkie podejmowane inicjatywy oraz czerpie inspiracje z jego nauczania oraz bogatej działalności ewangelizacyjnej i społecznej.

Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” Jesteśmy ogólnopolską organizacją formacyjno – edukacyjną, przygotowującą katolików świeckich do realizowania misji Kościoła w łączności z Jego Pasterzami. W świetle wartości i zasad katolickiej nauki społecznej współtworzymy ład etyczno – społeczny w naszej Ojczyźnie.

%d blogerów lubi to: