Archiwa kategorii: Bielsk Podlaski

Zapowiedź: Warsztaty Biblijne diecezji drohiczyńskiej

Serdecznie zapraszamy na Warsztaty Biblijne diecezji drohiczyńskiej „Ujrzeć zakryte” przygotowujące do XXI Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej. W Księgę Daniela i Apokalipsy Św. Jana wprowadzał będzie ks. dr Dariusz Kucharek – biblista, ojciec duchowny w drohiczyńskim Wyższym Seminarium Duchownym.

Warsztaty rozpoczną się 7 marca 2017 roku o godzinie 9:30 w I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku Podlaskim przy ul. 11 listopada 6 na auli.

Reklamy

„Przystanek historia” w Bielsku Podlaskim

22 listopada 2016 r. w Bielsku Podlaskim zainaugurowana została działalność Przystanku Historia IPN. Otwarcie kolejnego miejsca, w którym prowadzona będzie cykliczna działalność IPN było możliwe dzięki współpracy białostockiego oddziału Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”, IPN oraz Parafii pw.  Najświętszej Opatrzności Bożej w Bielsku Podlaskim. Działalność „Przystanku Historia” otworzyli proboszcz parafii ks. prał. Zbigniew Karolak, p.o. naczelnika OBEN IPN w Białymstoku dr Waldemar F. Wilczewski oraz radna Rady Miasta Bielsk Podlaski Iwona Kołos. Na spotkaniu obecni byli także przedstawiciele Stowarzyszenia „Civitas Christiana” Bogusława Wencław i Tomasz Filipowicz. Uczestnicy spotkania wysłuchali prelekcji o bł. ks. Jerzym i obejrzeli film pt. „Jestem gotowy na wszystko”.

Wszystkich zainteresowanych sylwetką bł. ks. Jerzego zapraszamy także na stronę internetową IPN: http://xj.popieluszko.pl/ oraz do obejrzenia zapisu dyskusji pt. „Jak zginął ksiądz Jerzy?”, która odbyła się w dniu 19 października 2016 r. w Centrum Edukacyjnym IPN im. Janusza Kurtyki w Warszawie z udziałem prof. Wojciecha Polaka (UMK), członka Kolegium IPN, dr. hab. Patryka Pleskota (IPN), autora książki „Zabić. Mordy polityczne w PRL”, ks. dr. Antoniego Ponińskiego, uczestnika i sprawozdawcy wszystkich sesji procesu toruńskiego i Piotra Litki, dziennikarza, autora książki „Ksiądz Jerzy Popiełuszko. Dni, które wstrząsnęły Polską”. Zapis wideo dyskusji na stronie internetowej: http://www.pamiec.pl/pa/ipn-notacje-ipn-tv/ipn-tv/16431,IPNtv-Jak-zginal-ksiadz-Jerzy.html?search=1059883


Relacja ze spotkania dostępna jest pod tym linkiem

ZAPOWIEDŹ: „Przystanek Historia” w Bielsku Podlaskim

22 listopada 2016 r., o godz. 16.30, w Parafii Opatrzności Bożej w Bielsku Poladkim (ul. Hołowieńska 7) odbędzie się pokaz filmu „Jestem gotowy na wszystko…” w reżyserii  P. Woldana. Prelekcję o bł. ks. Jerzym Popiełuszce wygłosi dr Waldemar Wilczewski, naczelnik OBEP IPN w Białymstoku. Będzie to pierwsze spotkanie z cyklu „Przystanek Historia” w Bielsku Podlaskim.

„Jestem przekonany, że to co robię, jest słuszne, i dlatego jestem gotowy na wszystko” – to słowa wypowiedziane przez bohatera filmu. W dokumencie poświęconym drodze kapłańskiej ks.  Jerzego Popiełuszki, zakończonej męczeńską śmiercią, autor wykorzystał fragmenty kazań z archiwalnych nagrań (m.in. ze zbiorów TVP) oraz część prywatnych zapisków księdza, które czyta aktor, Krzysztof Pieczyński. Z materiałów filmowych tamtego okresu i fragmentów osobistych zwierzeń wyłania się postać młodego, bardzo skromnego księdza, który swoje życie poświęcił walce z kłamstwem i niesprawiedliwością, walce przeciwko poniewieraniu ludzkiej godności. Za wolną ojczyznę i prawdę poniósł największą ofiarę.

Organizatorami spotkania są: Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Białymstoku, Parafia Najświętszej Opatrzności Bożej w Bielsku Podlaskim oraz Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział w Bielsku Podlaskim.

Pielgrzymka członków O.O. do Wilna

W dniach 9-11 września 2016 roku członkowie Oddziału Okręgowego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” wybrali się z pielgrzymką do Matki Boskiej Ostrobramskiej w Wilnie. Spotkanie u stóp Matki Miłosierdzia było szczególnym sposobem na upamiętnienie Jubileuszu Roku Miłosierdzia Bożego, przeżywanego w tym roku przez Kościół.

Pierwszym przystankiem na naszym pielgrzymim szlaku było Sanktuarium Matki Bożej Sejneńskiej w Sejnach. Figura – tryptyk Matki Boskiej Wspomożenia Wiernych otoczona jest kultem od ponad 400 lat. Szczególne zasługi przypisuje się cudownemu wstawiennictwu we wszystkich sytuacjach związanych z trudami miłości, czy to małżeńskiej, czy rodzinnej – wszędzie tam, gdzie potrzebna jest miłość i czułość Matki. Figura z Dzieciątkiem współdzieliła burzliwe losy Bazyliki Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Sejnach od czasu prężnej obecności dominikanów na tych terenach, poprzez zabory, kasatę zakonu, wojny i okres komunizmu, aż po uroczyste koronowanie koronami papieskimi przez Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w 1975 roku, podczas którego obecne były tłumy wiernych.

Następnym miejsce, w którym się zatrzymaliśmy w Olicie (lit. Alytus). To, 6 co do wielkości miasto Litwy, było dla nas miejscem wprowadzenia w historię i współczesność Litwy, Litwinów i Polaków. Oprócz tego zwiedzaliśmy XVIII-wieczny kościół pod wezwaniem Świętych Aniołów Stróżów oraz XVI-wieczny kościół Świętego Ludwika.

Celem naszej podróży było Wilno, gdzie dotarliśmy w piątkowe popołudnie. Naszą wizytę rozpoczęliśmy od wspólnej Eucharystii w kościele Świętej Teresy oraz pokłonieniu się Marce Boskiej Ostrobramskiej. Wieczór spędziliśmy na odpoczynku oraz spacerowaniu wileńską starówką. Następny dzień rozpoczęliśmy w szczególny sposób, bo poprzez Mszę Świętą w kaplicy Cudownego Obrazu Matki Miłosierdzia w Ostrej Bramie, zwanej przez Litwinów Bramą Jutrzenki. Mogliśmy w ten sposób powierzyć nasze pielgrzymie intencje dobrej Matce, która znana jest ze swego cudownego wstawiennictwa za proszącymi łaski u Niej. Po duchowym zwierzeniu nas i naszej pielgrzymki rozpoczęliśmy podziwianie Wilna. Odwiedziliśmy Monastyr Zesłania Ducha Świętego z cerkwią, w której cześć oddaje się trzem męczennikom wileńskim – Janowi, Eustachemu i Antoniemu, kościół Świętego Kazimierza, w którym posługiwał Święty Andrzej Bobola, zaułek gotycki z najstarszym budynkiem miasta – kościołem Świętego Mikołaja. Zatrzymaliśmy się na chwilę przy pomniku naszego wieszcza narodowego – Adama Mickiewicza, by udać się później Ulicą Literacką, pełną wspaniałych tabliczek upamiętniających osoby szczególnie zasłużone dla kultury, wśród których znaleźć można było Juliusza Słowackiego, Czesława Miłosza, Ignacego Krasickiego i wielu innych, w stronę Archikatedry Wileńskiej. To właśnie tutaj mieści się kaplica Świętego Kazimierza, w której znajdują się szczątki Kazimierza Królewicza, patrona Polski i Litwy, oraz miejsca pochówku licznych królów Polski oraz wielkich książąt litewskich. Kolejnym punktem naszej wędrówki był kościół Świętego Piotra i Pawła na Antokolu – jedno z największych osiągnieć polskiego baroku ufundowane przez Michała Kazimierza Paca. W dalszej części dnia oddaliśmy hołd sercu Marszałka Piłsudskiego oraz jego matce, a także obrońcom Polski oraz wybitnym Polakom Wileńszczyzny, których ciała znajdują się na Cmentarzu na Rossie. Następne punkty naszego pielgrzymki były szczególne, gdyż ściśle związane z Rokiem Miłosierdzia Bożego – nawiedziliśmy dom, w którym Święta Faustyna Kowalska doznała objawień zawartych później w „Dzienniczku” oraz budynek Hospicjum, gdzie, za wstawiennictwem Błogosławionego Michała Sopoćki, powstał pierwszy wizerunek Jezusa Miłosiernego, namalowanego przez Eugeniusza Kazimierowskiego. Warto dodać, że doczesne szczątki tego malarza znajdują się cmentarzu farnym w Białymstoku. Nie bez znaczenia było też miejsce naszego zakwaterowania, mieszczące się w pięknych budynkach zakonu bazyliańskiego ulokowanego wokół Cerkwii Świętej Trójcy. To właśnie tutaj mieściła się „cela Konrada”, czyli miejsce odosobnienia Adama Mickiewicza, po aresztowaniu go przez władze carskie za jego działalność w Towarzystwie Filaretów i Filomatów. Niedzielę rozpoczęliśmy od wspólnej Eucharystii w kościele Ducha Świętego, w którym po dziś dzień działa prężne duszpasterstwo polskie. Po Mszy Świętej odwiedziliśmy Pałac Prezydencki oraz budynki Uniwersytetu Wileńskiego. Wiele przeżyć dostarczyło nam nawiedzenie miejsca masowych straceń w Ponarach, które kryją ponad 100 tysięcy ofiar straconych przez hitlerowskich najeźdźców. Pośród ofiar znajduje się kilkanaście tysięcy Polaków – harcerzy, profesorów, urzędników oraz innych osób ważnych dla kultury i społeczności lokalnej.

Po opuszczeniu Wilna, w drodze powrotnej do domu, zatrzymaliśmy się w Trokach, by podziwiać Zamek Kiejstuta i Witolda, oraz oddać pokłon Matce Boskiej Trockiej – Patronce Litwy, czyli najstarszemu wizerunkowi maryjnemu na ziemiach Rzeczpospolitej Obojga Narodów ukoronowanym koronami papieskimi, tuż po Matce Boskiej Częstochowskiej, który jest otoczony wielkim kultem przez mieszkańców Litwy i Łotwy.

Fotorelacja z pielgrzymi dostępna pod tym linkiem.

Promocja Stowarzyszenia w Bielsku Podlaskim

22 maja 2016 roku członkowie Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” byli obecni w Bielsku Podlaskim, w parafii Najświętszej Opatrzności Bożej, gdzie przy zgodzie ks. prał. Zbigniewa Karolaka mogli mówić o Stowarzyszeniu. Msze Święte sprawował i homilie głosił ks. dr Dariusz Wojtecki – Asystent Oddziału Okręgowego Stowarzyszenia.

Fotorelacja dostępna pod tym linkiem.

Etap Diecezjalny OKWB w Drohiczynie

26 kwietnia 2016 roku w Wyższym Seminarium Duchownym w Drohiczynie odbył się etap diecezjalny diecezji drohiczyńskiej XX Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej organizowanego przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”. Etap diecezjalny został objęty honorowym patronatem ks. bp. prof. dr. hab. Tadeusza Pikusa – ordynariusz diecezji drohiczyńskiej.

O godzinie 10 wszystkich zebranych gości powitał gospodarz – ks. dr hab. Tadeusz Syczewski, prof. KUL – rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Drohiczynie. Następie, w imieniu organizatorów, zabrał głos Roman Majewski z Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”, który podziękował za przybycie wszystkim zebranym członkom komisji, księżom i katechetom oraz uczestnikom konkursu, którzy w komplecie stawili się na biblijne zmagania. Uroczystą Liturgię Słowa w seminaryjnej kaplicy poprowadził ks. dr Dariusz Kucharek – przewodniczący komisji OKWB, biblista oraz ojciec duchowny Wyższego Seminarium Duchownego w Drohiczynie. Rozważania do wygłoszonego Słowa związane były obchodzonym w Kościele Jubileuszem Roku Miłosierdzia. Po Liturgii Słowa głos zabrał obecny wśród nas biskup senior diecezji drohiczyńskiej – bp Antoni Pacyfik Dydycz. Z radością spotkał się on z uczestnikami Konkursu, podkreślając, że obcowanie z młodzieżą i to jeszcze tak wspaniałą, że nie bojącą się chwycić w ręce Pismo Święte, jest dla niego zawsze wielkim powodem do dumy. Mówił zgromadzonym, że czasy w których żyjemy, gdy wiara i Kościół są nieustannie atakowani, tym bardziej potrzebują świadków, którzy swoją drogę wyznaczają zgodnie z Prawdą zawartą na biblijnych kartach.

Następnie uczestnicy Konkursu udali się do sali, w której przystąpili to zmagań nad tegorocznym materiałem. Kilka słów o dotychczasowych edycjach oraz trwającej właśnie, Jubileuszowej XX Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej powiedział Tomasz Filipowicz z Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”, który od tego momentu czuwał nad właściwym przebiegiem Konkursu. Po przedstawieniu regulaminu uczestnicy przystąpili do części pisemnej.

Podczas sprawdzania prac konkursowych młodzież z wszystkich polskich diecezji przepisywała adhortację „Evangelii gaudium”, która zostanie wręczona Ojcu Świętemu Franciszkowi podczas Światowych Dni Młodzieży, które odbędą się w tym roku w Krakowie.

Przed wyłonieniem zwycięzców nagrodzona została Siostra Zofia Błońska, która już od 10 lat bierze udział ze swoimi uczniami w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Biblijnej. Część pisemna wyłoniła siódemkę uczestników, którzy wzięli udział w części ustnej. Po serii pytań Komisja wyłoniła finalistów etapu diecezjalnego:

 • I miejsce – Magdalenie Jóźwiak z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łochowie,
 • II miejsce – Michałowi Fedorczukowi z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łochowie,
 • III miejsce – Pawłowi Wiśniewskiemu z Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego w Sokołowie Podlaskim,
 • IV miejsce – Michałowi Berezowskiemu z Zespołu Szkół Publicznych w Węgrowie,
 • V miejsce – Cezaremu Gromkowi z I Liceum Ogólnokształcącemu w Węgrowie,
 • VI miejsce – Marii Grądzkiej z Liceum Ogólnokształcącego w Sokołowie Podlaskim
 • VIII miejsce – Aleksandrze Jakubik z Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego w Sokołowie Podlaskim.

Trójka zwycięzców etapu diecezjalnego ma możliwość bezpłatnego udziału, wraz ze swymi katechetami, w dwudniowym IX Ogólnopolskim Spotkaniu Młodych z Biblią na Jasnej Górze, które odbędzie się 12 i 13 maja.

Finał ogólnopolski Konkursu odbędzie się natomiast 6 i 7 czerwca w Niepokalanowie. Nagrodami dla zwycięzców będą  indeksy uprawniające do podjęcia studiów w wielu renomowanych uczelniach wyższych, bez egzaminów wstępnych, na kilkunastu kierunkach, takich jak: teologia, filozofia, politologia, dziennikarstwo, socjologia i italianistyka. Laureaci wraz z katechetami udadzą się także na pielgrzymki do Ziemi Świętej, Rzymu i Wilna.

Fotorelacja z Konkursu dostępna pod tym linkiem.

Peregrynacja relikwii Św. Jana Pawła II

Peregrynacja relikwii Świętego Jana Pawła II
w Oddziale Okręgowym w Białymstoku

Augustów, 4-5 października

Bazylika Najświętszego Serca Pana Jezusa, Ul. Księdza Skorupki 6

4 października

18:00 Eucharystia i uroczyste powitanie relikwii Świętego Jana Pawła II oraz Modlitwa Różańcowa z rozważaniami Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia

5 października

Możliwość adoracji relikwii podczas porannych Mszy Świętych

9:00-10:30 – nawiedzenie relikwii Św. Jana Pawła II w Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II – al. Kard. St. Wyszyńskiego 3b

11:00-12:30 Adoracja relikwii w Przedszkolu Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego im. Św. Jana Pawła II

13:00-14:30            nawiedzenie relikwii Świętego Jana Pawła II w II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie

Kaplica Klęczącego Pana Jezusa w Augustowie, ul Rajgrodzka 61

15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia i Modlitwa Różańcowa z rozważaniami Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia

17:00 Eucharystia i uroczyste pożegnanie relikwii Świętego Jana Pawła II

Peregrynacji towarzyszy wystawa „Rodzina Bogiem silna”.

Bielsk Podlaski, 6-7 października

Bazylika Narodzenia NMP i św. Mikołaja, ul. Kościelna 4A

6 października

17:30 Uroczyste wprowadzenie relikwii Świętego Jana Pawła II oraz Modlitwa Różańcowa z rozważaniami Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia

18:00            Eucharystia

Po Mszy Świętej wystąpienie P. Weroniki Kaczorowskiej (autorki publikacji i artykułów o St. Kard. Wyszyńskim): „Sursum corda” – przesłanie Św. Jana Pawła II i Prymasa Tysiąclecia

7 października

11:00 Projekcja filmu „Tajemnica Tajemnic – prawdziwa historia ocalenia Polski i świata” w reż. A. Porzezińskiej i P. Sobczyka (inicjatywa młodzieży licealnej z I LO im. Tadeusza Kościuszki)

17:30 Modlitwa Różańcowa z rozważaniami Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia

18:00            Eucharystia i uroczyste pożegnanie relikwii Świętego Jana Pawła II

Peregrynacji towarzyszy wystawa „Rodzina Bogiem silna”.

Łomża, 8-9 października

ŁOMŻA

 

8 października

 

Siedziba Kat. Stow. „Civitas Christiana”,
ul. Kard. St. Wyszyńskiego 2 lok. 9

 

15.00 Przywitanie relikwii Św. Jana Pawła II.

15.30  Odczytanie listu przewodniczącego Kat. Stow. „Civitas Christiana” Tomasza Nakielskiego z okazji peregrynacji relikwii Św. Jana Pawła II oraz przedstawienie podstawowych informacji dotyczących peregrynacji relikwii Św. Jana Pawła II.

 

Kościół pw. Miłosierdzia Bożego,

 1. Kard. St. Wyszyńskiego 11

 

17:30  Różaniec z rozważaniami Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia.

18:00 Eucharystia pod przewodnictwem
J. E. Ks. Bp dr Janusza Stepnowskiego oraz modlitwa o beatyfikację Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia

Po Mszy Świętej zwiedzanie wystawy „Rodzina Bogiem silna” w Kościele pw. Miłosierdzia Bożego

 

Siedziba Kat. Stow. „Civitas Christiana”,
ul. Kard. St. Wyszyńskiego 2 lok. 9

 

20:00            Czuwanie wieczorne przy relikwiach  Św. Jana Pawła II
Prośba o wstawiennictwo Św. Jana Pawła II ;  Apel Jasnogórski: Droga do świętości  – Jan Paweł II

 

9 października

 

Siedziba Kat. Stow. „Civitas Christiana”,
ul. Kard. St. Wyszyńskiego 2 lok. 9

 

11:00  Droga Krzyżowa z rozważaniami Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia

12:00 Anioł Pański z Papieżem Janem Pawłem II

12:15   Litania do Św. Jana Pawła II

12:45  „Tryptyk Rzymski” Karola Wojtyły

13:00 Wspomnienie wizyty Św. Jana Pawła II w Łomży 04.06.1991r. – odsłuchanie homilii

13:30  Modlitwa z prośbą o wstawiennictwo Św. Jana Pawła II

14:00 „Jan Paweł II z młodzieżą świata” – dokument

15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia

15:15   „Jan Paweł II – Człowiek, który zmienił świat” – dokument

17.00  Pożegnanie relikwii Św. Jana Pawła II


Peregrynacji towarzyszy wystawa
„Rodzina Bogiem silna”

 

Białystok, 10-11 października

Parafia pw. Matki Boskiej Fatimskiej, ul. Kraszewskiego 15B

10 października

17:15   Modlitwa Różańcowa z rozważaniami Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia.

18:00 Eucharystia i uroczyste wprowadzenie relikwii Św. Jana Pawła II pod przewodnictwem JE Ks. Bp. Henryka Ciereszki.
Po Mszy Świętej modlitewne czuwanie wokół relikwii Św. Jana Pawła II.

11 października

17:15   Modlitwa Różańcowa z rozważaniami Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia.

18:00 Eucharystia i uroczyste pożegnanie relikwii Św. Jana Pawła II pod przewodnictwem ks. dr. Dariusza Wojteckiego – Asystenta Kat. Stow. „Civitas Christiana”.

Peregrynacji towarzyszy wystawa „Rodzina Bogiem silna”.

Ciechanowiec, 12 października

Parafia pw. Trójcy Przenajświętszej, Pl. Ks. K. Kluka 6

12 października

17:00 Eucharystia i uroczyste wprowadzenie relikwii Św. Jana Pawła II – po Mszy Świętej Modlitwa Różańcowa z rozważaniami Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia i uroczyste pożegnanie relikwii.

Peregrynacji towarzyszy wystawa „Rodzina Bogiem silna”.

Boćki, 12-13 października

Parafia p.w. Świętego Józefa i Św. Antoniego w Boćkach

12 października

20:00            Uroczyste wprowadzenie relikwii Św. Jana Pawła II oraz Apel Jasnogórski.

13 października

7:00   Eucharystia

7:30 – 10:45   Modlitewne czuwanie przy relikwiach Św. Jana Pawła II

8.00 – 15.00 Wystawa „Rodzina Bogiem silna”  – Gimnazjum im. Jana Pawła II i Zespół Szkół.  Wprowadzenie – Agnieszka Szmuksta z Oddziału Okręgowego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Białymstoku

10.45 – 12.30  Eucharystia  i Modlitwa Różańcowa dla młodzieży z Gimnazjum im. Jana Pawła II i Zespołu Szkół

12.30 – 15.00  Modlitewne czuwanie przy relikwiach Św. Jana Pawła II

15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia

15.20 – 17.00     Modlitewne czuwanie przy relikwiach Św. Jana Pawła II

17.00 – 19.00    Eucharystia  i Modlitwa Różańcowa z rozważaniami Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia oraz uroczyste pożegnanie relikwii
Św. Jana Pawła II

Peregrynacji towarzyszy wystawa „Rodzina Bogiem silna”.

Siemiatycze, 14 października

Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, ul. 3 Maja 2

14 października

8:00-16:00  Adoracja Najświętszego Sakramentu z relikwiami Św. Jana Pawła II.

16:00 – Różaniec święty dla dzieci i młodzieży ze Świętym Janem Pawłem II.

17:30 – Eucharystia z relikwiami Św.  Jana Pawła II.

18:00 – Różaniec dla dorosłych z relikwiami Świętego Jana Pawła II

15 października

7:00-11:00   Msze Święte poranne i czuwanie modlitewne.

11:00-12:00  Czuwanie modlitewne i Modlitwa Różańcowa członków Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” Oddziału Siemiatycze

12:00 Przewiezienie relikwii Św. Jana Pawła II do Kurii Biskupiej w Drohiczynie.

Peregrynacji towarzyszy wystawa „Rodzina Bogiem silna”.

Drohiczyn, 15 października

Katedra pw. Trójcy Przenajświętszej

15 października

17:00 Spotkanie przedstawicieli Oddziałów z Oddziału Okręgowego KSCCh w Białymstoku oraz z delegacji O.O KSCCh z Lublina

17:30 Eucharystia

 Po Mszy Świętej:

 • Słowo Tomasza Nakielskiego – przewodniczącego KSCCh
 • Wystąpienie Weroniki Kaczorowskiej (autorki publikacji i artykułów o St. Kard. Wyszyńskim): „Zrozumieć Prymasa Tysiąclecia – początki drogi do świętości.”
 • Modlitwa Różańcowa z rozważaniami Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia
 • Uroczyste przekazanie relikwii Św. Jana Pawła II delegacji O.O KSCCh w Lublinie