Archiwa kategorii: Ogólnopolskie

Życzymy radosnych Świąt Bożego Narodzenia

„Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym.”

Z Ewangelii wg Świętego Łukasza 1, 35

Jezus Chrystus narodził się w ciszy betlejemskiej stajni, gdyż nie było dla Niego miejsca w gospodzie ludzkich serc. Dziś wciąż te serca pozostają twarde i zamknięte na Dobrą Nowinę. Niech Duch Święty – Duch Prawdy, Miłości i Pokoju sprawi, że ludzkość, tak jak ubodzy pasterze, z radością i nadzieją przyjmie Bożą Dziecinę jako swego Pana i Zbawiciela.

Na czas przeżywania Narodzenia Pańskiego z serca życzę umocnienia w wierze oraz darów Ducha Świętego, które pozwolą jeszcze gorliwiej uwielbiać Boga w Trójcy Świętej Jedynego za Jego niezwykły Plan Zbawienia człowieka.

W imieniu podlaskiej Wspólnoty Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana

Przewodniczący Zarządu Oddziału Okręgowego w Białymstoku
Romuald Gumienniak

 

Reklamy

XXIII Ogólnopolska Nagroda Literacka im. Fr. Karpińskiego

Znakomite połączenie kompetencji teologa i literaturoznawcy dostrzegła w osobie ks. prof. Jerzego Szymika kapituła 23. Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej im. Franciszka Karpińskiego. Uroczystość wręczenia wyróżnienia przyznawanego przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” odbyła się 25 listopada w Książnicy Podlaskiej w Białymstoku.

Ksiądz prof. Jerzy Szymik (ur. 1953 r. w Pszowie na Górnym Śląsku) jest kapłanem archidiecezji katowickiej, teologiem i poetą. Jest profesorem nauk teologicznych, wykłada teologię dogmatyczną. Jak podkreśla komunikat kapituły Nagrody im. F. Karpińskiego, tegoroczny laureat jest „poetą i publicystą uwiarygadniającym chrześcijańskie przesłanie o Miłości, która jest ponad wszystko”.

– Poezja ks. prof. Jerzego Szymika dotyka tragizmu ludzkiej egzystencji i instaluje ją w Niebie – powiedział laudator dr hab. Dariusz Kulesza. Jak zauważył, fundamentem twórczości ks. prof. Jerzego Szymika są: prawda, powołanie kapłańskie i śląskie pochodzenie. – Jako tezę stawia, że boimy się prawdy, bo jeśli ona jest, to wymaga od nas przemiany życia. Nie możemy żyć tak, jakby jej nie było – mówił dr Kulesza o twórczości ks. prof. Szymika.

Nagrodę laureatowi wręczyli Romuald Gumienniak, wiceprzewodniczący Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” i Zbigniew Połoniewicz, sekretarz Stowarzyszenia. Gratulacje złożył m.in. obecny na gali bp Henryk Ciereszko, który jest przewodniczącym kapituły Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej im. Franciszka Karpińskiego. – Ks. prof. Szymik dotyka w swojej twórczości problemów człowieka wiary, problemów egzystencjalnych, w pięknej oprawie poetyckiej – zauważył biskup. Hierarcha życzył laureatowi, by tym pięknym dziełem ukazywania tajemnicy miłości Boga mógł się jak najdłużej dzielić z innymi. – Ks. prof. Szymik przekazuje wartości, które są nam drogie, te wartości kultywuje, snuje refleksję poetycką, ale i teologiczną nad tajemnicą Boga miłości – mówił bp Ciereszko.

– W tak podniosłej uroczystości z sobą jako bohaterem nie brałem udziału jeszcze nigdy. Jestem ogromnie wdzięczny i wzruszony – wyznał odbierający nagrodę ks. prof. Jerzy Szymik. Twórca zaprezentował też kilka swoich wierszy, m.in. p.t. Emmanuel.

Do sekretariatu Nagrody im. F. Karpińskiego wpłynęło wiele listów gratulacyjnych w związku z przyznaniem tegorocznego wyróżnienia ks. prof. Jerzemu Szymikowi. Wyrazy uznania skierowali m.in.: bp Antoni Pacyfik Dydycz, biskup senior diecezji drohiczyńskiej i Ernest Bryll. W uroczystości wzięli udział parlamentarzyści, przedstawiciele samorządu i duchowieństwo oraz laureaci minionych edycji nagrody.

Wydarzenie uświetnił występem Piotr Kurstak z Akademickiej Scholi ADONAI działającej przy archikatedrze Białostockiej. Interesujące aranżacje (w tym jazzowe) pieśni Franciszka Karpińskiego artysta zaprezentował na gitarze elektrycznej, pierwszej z nich pt. „Bóg się rodzi” towarzyszyła specjalnie przygotowana na tę okazję animacja rysunku na piasku w wykonaniu Katarzyny Perkowskiej. Galę poprowadzili Aneta i Tomasz Filipowicz.

Ogólnopolska Nagroda im. Franciszka Karpińskiego przyznawana jest przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” od 1995 r. Jej laureatami zostają osoby, których twórczość wyrasta z nurtu chrześcijańskiego. W poprzednich edycjach uhonorowani zostali m. in.: ks. Jan Twardowski, Ernest Bryll, prof. Anna Świderkówna, prof. Irena Sławińska, prof. Teresa Kostkiewiczowa, prof. Stefan Sawicki, Jan Leończuka,  Waldemar Smaszcz, Wojciech Wencel, prof. Elżbieta Feliksiak, Przemysław Dakowicz.

Celem Nagrody jest pogłębianie i upowszechnianie, czym w wymiarze chrześcijańskim jest literatura. Białystok nie jest przypadkowym miejscem wręczania tej Nagrody. – Środowisko literackie jest tym pasem transmisyjnym, który ma wpływ na kształtowanie serc i umysłów wszystkich Polaków – mówił podczas otwarcia gali Romuald Gumieniak.

Franciszek Karpiński – jeden z najwybitniejszych polskich poetów epoki oświecenia, prekursor stylu sentymentalnego w literaturze polskiej, poeta ludowy i narodowy – był związany właśnie z Białymstokiem. Przebywał na dworze Branickich od 1785 roku. To właśnie tu, w starym kościele farnym, zwanym przez białostoczan „białym kościółkiem”, po raz pierwszy śpiewane były „Pieśni nabożne” Franciszka Karpińskiego. Któż z nas nie zna pieśni „Wszystkie nasze dzienne sprawy”, „Kiedy ranne wstają zorze” czy jedną z najpiękniejszych polskich kolęd „Bóg się rodzi”?

tekst: Marcin Kluczyński

Fotorelacja z wydarzenia dostępna pod tym linkiem.

Ogólnopolska Nagroda Literacka im. Fr. Karpińskiego

Jest mi niezmiernie miło poinformować, iż w najbliższą sobotę, 25 listopada 2017 roku, o godzinie 17:00 w siedzibie Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku (ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14A 15-097 Białystok) odbędzie się uroczysta Gala wręczenia XXIII Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej im. Franciszka Karpińskiego, która w tym roku została przyznana ks. prof. Jerzemu Szymikowi.

12 września 2017 roku Kapituła Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej im. Franciszka Karpińskiego, na czele której stoi J. E. ks. bp dr hab. Henryk Ciereszko, a w składzie której znajdują się: Jolanta Gadek, Dorota Sokołowska, Bogusława Wencław, prof. dr hab. Jarosław Ławski, dr. hab. Dariusz Kulesza (prof. UwB), ks. dr Dariusz Wojtecki, Jan Leończuk oraz Romuald Gumienniak uznała, iż Laureatem XXIII Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej im. Franciszka Karpińskiego zostaje ks. prof. Jerzy Szymik. Kapituła uzasadnia swój wybór, podkreślając, iż ks. Jerzy Szymik jest twórcą znakomicie łączącym kompetencje teologa i literaturoznawcy, poetą i publicystą uwiarygadniającym chrześcijańskie przesłanie o Miłości, która jest ponad wszystko. Czytaj dalej Ogólnopolska Nagroda Literacka im. Fr. Karpińskiego

Odszedł do Pana śp. Marek Koryciński

Z żalem zawiadamiamy, że 22 października 2017 r. w Lublinie odszedł do Pana w wieku 65 lat Marek Koryciński, wieloletni wiceprzewodniczący Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”.

Śp. Marek Koryciński (1952-2017), wieloletni wiceprzewodniczący Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”, przewodniczący Rady Nadzorczej Inco-Veritas S.A. w latach 2004-2008, przewodniczący Rady Oddziału Okręgowego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Lublinie, radny III kadencji Rady Miejskiej w Lublinie w latach 1998-2002. W 2006 r. odznaczony Prymasowskim orderem „Ecclesiae Populoque Servitium Praestanti – Zasłużonemu w posłudze dla Kościoła i Narodu” oraz Medalem 25-lecia Posługi Prymasowskiej Kard. Józefa Glempa. W 2017 r. otrzymał Złotą Odznakę Honorową Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”.

Msza św. żałobna odbędzie się w czwartek 26 października o godz. 13.00 w Krężnicy Jarej w Kościele pw. św. Floriana. Po liturgii nastąpi odprowadzenie ciała Zmarłego na miejscowy cmentarz.

Z odejściem Pana Marka straciliśmy nie tylko człowieka oddanego Kościołowi i Stowarzyszeniu, ale przede wszystkim Przyjaciela, człowieka prawego, pełnego dobroci i życzliwości. Jego wkład w formację katolicko-społeczną pozostaje fundamentalny dla naszej organizacji.

Łączymy się w modlitwie z Rodziną w paschalnej nadziei na spotkanie w Domu Miłosiernego Ojca.

 

Przewodniczący, Zarząd, Rada Główna,
asystenci kościelni, członkowie i pracownicy
Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”

Ks. dr Dariusz Wojtecki asystentem krajowym

W dniach 13-14 października 2017 r. w Lublinie w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II odbyło się 377. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski. Obradami kierował abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. W zebraniu wziął udział abp Salvatore Pennacchio, Nuncjusz Apostolski w Polsce. Wśród decyzji podjętych przez zgromadzenie na funkcję krajowego asystenta kościelnego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” powołano ks. dr. Dariusza Wojteckiego.

Ksiądz dr Dariusz Wojtecki jest kapłanem archidiecezji białostockiej. Absolwent Papieskiego Uniwersytetu Świętego Krzyża w Rzymie – studia specjalistyczne w zakresie katolickiej nauki społecznej. Zajęcia dydaktyczne prowadzi z katolickiej nauki społecznej, socjologii rodziny, polityki społecznej i prorodzinnej. Pełni funkcję dyrektora Biblioteki Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku, jest archidiecezjalnym duszpasterzem przedsiębiorców i pracodawców oraz asystentem kościelnym Oddziału Okręgowego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Białymstoku. Ks. dr Wojtecki jest również konsultantem Miesięcznika „Civitas Christiana” oraz członkiem redakcji kwartalnika „Społeczeństwo”. Decyzją 377. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski z dn. 13-14. października 2017 r. został mianowany krajowym asystentem kościelnym Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”.

mk

za e-civitas.pl

Pielgrzymka rodzin „Civitas Christiana” do Kalisza

W dniach 22-23 września odbyła się XXII Ogólnopolska Pielgrzymka Rodzin Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” do Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu. Eucharystię w intencji dzieła, członków Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” oraz ich rodzin sprawował bp Edward Janiak, ordynariusz kaliski.

Czytaj dalej Pielgrzymka rodzin „Civitas Christiana” do Kalisza