Archiwa kategorii: Ogólnopolskie

37. Ogólnopolska Pielgrzymka na Jasną Górę

26–27 maja wspólnota Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” stanęła przed obliczem Maryi Królowej Polski na Jasnej Górze. Razem z  naszym patronem, kard. Stefanem Wyszyńskim, oddaliśmy hołd Częstochowskiej Madonnie, naszej Matce.

Tegoroczna 37. Ogólnopolska Pielgrzymka miała szczególny wymiar. W tym roku obchodzimy bowiem jubileusz 300. rocznicy koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej. W 1717 r. papież Klemens XI przyozdobił go koronami. Było to pierwsze takie wydarzenie na świecie poza Rzymem. W 1764 r. sejm nazwał Matkę Bożą Częstochowską Królową Polski. Nasze narodowe oddanie Jasnogórskiej Maryi potwierdziły również obecnie sejmu i senat. 2017 rok został ustanowiony Rokiem Jubileuszowym Koronacji Obrazu. Okazji do wdzięczności Maryi jest więc wiele. Ojcowie Paulini zachęcają nas do tworzenia żywej Korony Maryi, do składania Matce Bożej duchowych darów przemienionych serc. Pielgrzymka była więc także okazją, by na nowo oddać się Matce Bożej, by pokazać jej przemienione serca.

W wielki jubileusz wpisał się i nasz mniejszy. Włączenia Stowarzyszenia w grono wspólnot katolickich miało miejsce właśnie na Jasnej Górze. 20 lat temu.

Pielgrzymka tradycyjnie rozpoczęła się u stóp Jasnej Góry, pod pomnikiem kard. Stefana Wyszyńskiego. Tam O. Jerzy Tomziński otrzymał z rąk przewodniczącego Tomasza Nakielskiego Medal 20-lecia Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana. O. Jerzy Tomziński, paulin, doktor prawa kanonicznego, to rówieśnik naszej niepodległości. Urodził się 24 listopada 1918 r. Nie byłoby Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana, gdyby nie on. – Co roku pielgrzymujemy na Jasną Górę, by zawierzyć nasze stowarzyszenie, nasze rodziny, nas samych Bożej Opatrzności za pośrednictwem Pani Jasnogórskiej, Królowej Polski. Tegoroczne pielgrzymowanie ma dla nas ważny kontekst: 20 –lecie uzyskania przez stowarzyszenie statusu organizacji katolickiej. To dobra okazja, żeby podziękować Panu Bogu za błogosławieństwo przez te wszystkie lata oraz żeby podziękować osobom, które Pan Bóg posłał na naszą drogę – powiedział przewodniczący Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana Tomasz Nakielski. Do takich osób należy o. Jerzy, który jest historią Polski, historią zakonu Paulinów, historią Jasnej Góry. – Mieliśmy wielki kredyt zaufania, który nam podarował. Przewodniczący Tomasz Nakielski i prezes Maciej Szepietowski wręczyli o. Jerzemu Tomzińskiemu Medal 20-lecia Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana jako wyraz wielkiej wdzięczności i sympatii.

– Twoją siłą jest Bogurodzica. Te słowa brzmią na Jasnej Górze od siedmiuset lat. Historia Jasnej Góry to historia wierności Matki Bożej dla naszego narodu. Stajemy też tutaj przy pomniku ks. kard. Wyszyńskiego. Człowieka, który wszystko postawił na Maryję. On od początku życia był wierny Matce Bożej. Jasna Góra to także historia ludzi wiernych Bogu. Tobie nigdy nie brakło pielgrzymów na Jasnej Górze. Historia zbawienia polega na wierności ludu. Od wierności Bogu zależą losy całych narodów. Dzięki Bogu w historię wierności jesteście wpisani wy, kochana Civitas Christiana! Bądźcie wierni, bo od tej wierności zależy wszystko – powiedział do pielgrzymów o. Jerzy Tomziński.

O.Roman Taborski definitor generalny Zakonu Paulinów przeszedł z pielgrzymami przez bramę jubileuszową. Poprosił, by byli ambasadorami jubileuszu 300-lecia Koronacji Cudownego Wizerunku. Tymi, którzy chcą być żywą Koroną Matki Bożej, Jej czci i chwały poprzez ofiarne życie chrześcijańskie. O.Taborski zacytował ks. prymasa Wyszyńskiego będące odpowiedzią na temat polskiej pobożności –  że jest płytka, nastrojowa, uczuciowa, że nie przeobraża życia. – Wiele może w tym jest i prawdy – powiedział Ksiądz Prymas Stefan Wyszyński –  ale nie należy stąd wyciągać błędnego wniosku, że nie powinniśmy być maryjni. Nie możemy być mniej maryjni, ponieważ chcemy być ludźmi Kościoła Chrystusowego. Przeciwnie. Musimy być więcej maryjni, głębiej maryjni, dojrzalej maryjni. Trzeba kult Matki Bożej poprawiać, pogłębiać, wiązać go z życiem.

– Chcemy być bardziej maryjni, dlatego przybywamy tutaj. Maryja uczy nas jedności – powiedział o. Taborski podkreślając, że spotkaliśmy się w Dniu Matki. – Na słowo ,,mama’’ otwiera się każde serce. W tym roku mówi się szczególnie na Jasnej Górze: ,,Nasza mama jest królową’’.  Niech więc ona w czasie pielgrzymki rozpali wasze serca  – dodał  o. Taborski.

– My w wielkie, tegoroczne  jubileusze wpisujemy się naszymi małymi: 20-leciem katolickości stowarzyszenia, 70 -leciem Nagrody im. Włodzimierza Pietrzaka. Możemy naszą małą historię wpisywać w historię naszej ojczyzny. Jubileusz skłania do refleksji nad historią naszego środowiska. Powinien nas kierować na teraźniejszość i przyszłość. Zawsze pielgrzymujemy na Jasną Górę, by zawierzyć naszą teraźniejszość Matce Bożej Królowej Polski oraz szukać inspiracji na przyszłość. Zawsze wyjeżdżamy stąd duchowo naładowani do dalszego działania. Warto też  szukać inspiracji u naszego wielkiego patrona, prymasa Stefana Wyszyńskiego – podkreślił przewodniczący Tomasz Nakielski.

Przedstawiciele wszystkich oddziałów okręgowych z okazji 20-lecia katolickości naszego Stowarzyszeni otrzymali specjalne błogosławieństwa wystosowane przez ks. abpa Wojciecha Polaka.

W sali o. Kordeckiego mieliśmy okazję wysłuchać programu artystycznego  Civis Christi – Prymas Tysiąclecia Romana Kołakowskiego w wykonaniu artystów Teatru Piosenki. To spektakl napisany muzyką i słowem opowiadający o życiu Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Roman Kołakowski, kompozytor, poeta, piosenkarz, gitarzysta, reżyser teatralny i estradowy jest także autorem wielkich widowisk. Wrocławski artysta skomponował m.in. Stwarzanie świata (1997) – kantatę z okazji Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego we Wrocławiu; Klękam przed przyjacielem (2001) – kantatę poświęconą kard. Stefanowi Wyszyńskiemu. Na 20-lecie Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana skomponował pieśń Civitas Christiana, która decyzją Rady Głównej stanie się naszym hymnem. Porywającym!

Na zakończenie została odprawiona w Bazylice Jasnogórskiej uroczysta Msza św. pod przewodnictwem generała Zakonu Paulinów o. Arnolda Chrapkowskiego. Mówił on o naszym powołaniu do apostolstwa. – Kościół nie jest zamknięty tylko dla uprzywilejowanych. Kościołem jest cały świat – napisał św. Augustyn. Te słowa są skierowane do każdego z nas, nie tylko do osób duchownych. Każdy do dzieła apostolskiego został wezwany – do służby Bogu i drugiemu człowiekowi. Aby mieć siłę do tego, by iść i głosić Chrystusa, trzeba znać drogę pańską, Ewangelię. Bez tego duchowego wyposażenia apostoł będzie głosił samego siebie. Apostoł to ten, kto zna drogę pańską.  To nasze zadanie: nie skupiać się na sobie ale swoim życiem, słowem, prostym gestem głosić Jezusa. To podstawowe wskazanie, jakie nam dziś daje boże słowo. Na mocy sakramentu chrztu i sakramentu bierzmowania wezwani jesteśmy wszyscy do apostolstwa, do aktywnego  głoszenia zmartwychwstałego Pana.

W trakcie pielgrzymki modliliśmy się o rychłe wyniesienie na ołtarza sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia. Naszego Patrona. Znalazło to szczególny wyraz w Akcie Zawierzenia złożonym w Bazylice Jasnogórskiej przez przewodniczącego Tomasza Nakielskiego.

Fotorelacja dostępna jest pod tym linkiem.

Zapowiedź: Etap szkolny OKWB

We wtorek, 14 marca br. odbędzie się etap szkolny XXI Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej. Do eliminacji na poziomie szkół ponadgimnazjalnych przystąpi blisko 30 000 uczestników ze wszystkich polskich diecezji.

Księga Daniela oraz Apokalipsa św. Jana będą stanowiły zakres merytoryczny XXI Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej, poinformował ks. prof. dr hab. Mirosław Wróbel, przewodniczący komisji konkursowej. Tematyka nawiązuje do roku duszpasterskiego Kościoła w Polsce 2016/2017: „Idźcie i głoście”.

Pierwsza z ksiąg nie była dotąd przedmiotem konkursu. Jest to jedyna księga apokaliptyczna Starego Testamentu ukazująca świadectwo i misję Daniela, które wsparte są mocą Boga. Młody człowiek w obliczu trudności nie załamuje się, lecz znajduje swą moc i tożsamość w Bogu Abrahama, Izaaka i Jakuba. Księga Apokalipsy św. Jana opisuje świadectwo i misję pierwotnej wspólnoty Kościoła zwróconej ku eschatologicznej pełni, która w Chrystusie – Alfie i Omedze – znajduje swoją tożsamość i misję. Znajomość treści tych dwóch ksiąg pozwoli młodym ludziom wejść w bogaty świat symboliki biblijnej oraz apokaliptyki żydowskiej. Dzięki temu będą oni mogli lepiej i pełniej odpowiadać na pytania: Co znaczy dzisiaj być świadkiem? Jaka jest moja misja we współczesnym świecie?

Etap szkolny zostanie przeprowadzony według jednolitego w całym kraju testu, na który składa się 45 pytań. Na rozwiązanie wszystkich uczestnicy mają 1 godzinę lekcyjną. Podobnie wygląda kwestia oceny, która dzięki specjalnie opracowanemu arkuszowi ułatwia weryfikację wiedzy na tym samym poziomie. – Katecheci otrzymają od nas pakiety do przeprowadzenia całego etapu w swoich szkołach: test, zestaw do ewentualnej dogrywki i arkusz odpowiedzi – wyjaśnia Beata Zembrzycka, koordynatorka krajowa OKWB.

Kolejny etap konkursu rozstrzygnie się 25 kwietnia br. na poziomie każdej diecezji. Jego formuła różni się od pierwszych eliminacji tym, że na podstawie testu pisemnego wyłania się siedmioro uczestników z najwyższą punktacją, którzy biorą udział w części pisemnej, gdzie odpowiadają na losowane zestawy pytań bezpośrednio przed komisją konkursową. Troje zwycięzców tego etapu otrzymuje przepustkę, by reprezentować swoją diecezję w finale ogólnopolskim.

Najlepsi mają szansę na zdobycie indeksów uprawniających do podjęcia studiów w wielu renomowanych uczelniach wyższych, bez egzaminów wstępnych, na kilkunastu kierunkach, takich jak: teologia i filozofia, ale również politologia, dziennikarstwo, socjologia czy italianistyka. Laureaci wraz z katechetami udają się także na pielgrzymki do Ziemi Świętej, Rzymu i Wilna.

Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej jest Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”.

Środa Popielcowa – początek Wielkiego Postu

Środa Popielcowa

Z Ewangelii Mt 6
„Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli; inaczej nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie”.

Czytaj dalej Środa Popielcowa – początek Wielkiego Postu

XXII Ogólnopolska Nagroda Literacka im. Franciszka Karpińskiego – laudacja Dariusza Kuleszy. Białystok, 7 listopada 2016 roku

XXII Ogólnopolska Nagroda Literacka im. Franciszka Karpińskiego – wystąpienie Laureata – Wiesława Myśliwskiego. 7 listopada 2016 roku.

XXII Ogólnopolska Nagroda Literacka im. Franciszka Karpińskiego

7 listopada 2016 roku był w Białymstoku dniem szczególnym. Właśnie tego dnia, w gościnnych salach Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego, miało miejsce uroczyste wręczenie XXII Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej im. Franciszka Karpińskiego. Kapituła Nagrody utworzonej i przyznawanej przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”, na czele której stoi Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup dr hab. Henryk Ciereszko, a członkami są: Dorota Sokołowska, Jolanta Gadek, prof. dr hab. Dariusz Kulesza, prof. dr hab. Jarosław Ławski, ks. dr Dariusz Wojtecki, Jan Leończuk, Romuald Gumienniak i Bogusława Wencław, przyznała ją w tym roku Wiesławowi Myśliwskiemu za „najwyższej próby twórczość powieściową, która odsłania metafizyczny wymiar istnienia człowieka”. I tak jak w poprzednich latach, tłumy gości zebrały się, by uczcić Laureata kolejnej edycji Nagrody.

Nagroda im. Franciszka Karpińskiego przyznawana jest przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” od 1995 r. Jej laureatami zostają osoby, których twórczość wyrasta z nurtu chrześcijańskiego. W poprzednich edycjach uhonorowani zostali m. in.: ks. Jan Twardowski, Ernest Bryll, prof. Anna Świderkówna, prof. Irena Sławińska, prof. Teresa Kostkiewiczowa, prof. Stefan Sawicki, Jan Leończuka,  Waldemar Smaszcz, Wojciech Wencel, prof. Elżbieta Feliksiak, Przemysław Dakowicz. Celem Nagrody jest pogłębianie i upowszechnianie, czym w wymiarze chrześcijańskim jest literatura. Białystok nie jest przypadkowym miejscem wręczania tej Nagrody. Franciszek Karpiński – jeden z najwybitniejszych polskich poetów epoki oświecenia, prekursor stylu sentymentalnego w literaturze polskiej, poeta ludowy i narodowy – był związany właśnie z Białymstokiem. Przebywał na dworze Branickich od 1785 roku. To właśnie tu, w starym kościele farnym, zwanym przez białostoczan „białym kościółkiem”, po raz pierwszy śpiewane były „Pieśni nabożne” Franciszka Karpińskiego. Któż z nas nie zna pieśni „Wszystkie nasze dzienne sprawy”, „Kiedy ranne wstają zorze” czy jedną z najpiękniejszych polskich kolęd „Bóg się rodzi”?

Wiesław Myśliwski – Laureat XXII Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej im. Franciszka Karpińskiego – to prozaik, dramaturg, scenarzysta filmowy i redaktor. Urodził się 25 marca 1932 roku w Dwikozach pod Sandomierzem. Jest jedynym autorem dwukrotnie uhonorowanym Nagrodą Nike (za powieści „Widnokrąg” w 1997 – pierwszym roku istnienia Nagrody i „Traktat o łuskaniu fasoli” w 2007). W swoim dorobku ma poza tym powieści: „Nagi sad” (1967), „Pałac” (1970), „Kamień na kamieniu” (1984); dramaty: „Złodziej” (1973), „Klucznik” (1978), „Drzewo” (1988), „Requiem dla gospodyni” (2000). Jego utwory były wystawiane na scenach teatrów, a także w Teatrze Telewizji i Teatrze Polskiego Radia, jak również filmowane („Przez dziewięć mostów’, „Pałac”, ‘Klucznik”, „Kamień na kamieniu”). Myśliwski jest laureatem wielu nagród i wyróżnień w kraju i za granicą. W 2014 roku „Traktat o łuskaniu fasoli” został uznany za najważniejszą książkę 25-lecia w plebiscycie ogłoszonym przez Program 2 Polskiego Radia. Powieści Myśliwskiego były tłumaczone na wiele języków. Jego książka „Traktat o łuskaniu fasoli” ukazała się w przekładzie na hiszpański, francuski, niderlandzki, hebrajski, czeski, litewski, włoski i słowacki oraz angielski.

To właśnie przez wzgląd na osobę Laureata oraz rangę przyznawanej Nagrody na uroczystości pojawili się znamienici goście, m. in.: ks. bp dr hab. Henryk Ciereszko – Przewodniczący Kapituły oraz jej pozostali członkowie, przedstawiciele władz Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” z Przewodniczącym Stowarzyszenia Tomaszem Nakielskim na czele, przedstawiciele Zarządu Spółki Grupa Inco, reprezentanci władz miasta, Urzędu Wojewódzkiego i Marszałkowskiego, radni, przedstawiciele świata kultury, nauki i biznesu oraz rzesze miłośników twórczości tegorocznego Laureata. Uroczystą Galę wręczenia Nagrody poprowadził Tomasz Filipowicz.

Spotkanie, w imieniu gospodarzy, otworzyła dyrektor Książnicy Podlaskiej – Jolanta Gadek. Podkreśliła, jak wielka jest Jej radość, że prowadzona przez Nią instytucja może być współorganizatorem wydarzenia, które zyskało już zasłużoną rangę nie tylko w naszym regionie ale także w kraju. Następnie głos zabrał Wiceprzewodniczący Stowarzyszenia oraz Przewodniczący Oddziału Okręgowego w Białymstoku – Romuald Gumienniak, który przywitał zebranych gości. Postać tegorocznego Laureata przybliżył zebranym krótki klip wideo. Z kolei Przewodniczący Kapituły ks. bp dr hab. Henryk Ciereszko przypomniał o chrześcijańskiej tożsamości Nagrody oraz o niesamowitej witalności chrześcijaństwa, które nadal zachowuje swoją kulturotwórczą wartość, opartą na Prawdzie. Komunikat Kapituły odczytała Bogusława Wencław – Kustosz Nagrody. Pierwszą osobą, która złożyła na ręce Laureata gratulacje był Przewodniczący Stowarzyszenia Tomasz Nakielski. Oprócz słów uznania wobec Wiesława Myśliwskiego przypominał: „jak bardzo potrzebna jest Wielka Narracja w powieści, że bez niej nie da się w sposób pełny opowiedzieć o losie człowieka w perspektywie metafizycznej. Do Wielkiej Narracji potrzebny jest wybitny pisarz.”

Tegoroczną laudację wygłosił członek Kapituły – prof. dr hab. Dariusz Kulesza. Podkreślił, że fenomen twórczości Wiesława Myśliwskiego polega na fakcie, że każdy czytelnik może w głębi serca odnajdywać siebie w Jego dziełach. Ta niesamowita bliskość dzieł Myśliwskiego jest spowodowana burzliwą historią naszego Narodu, która sprawiła, że we współczesnej Polsce, po latach wojennej zawieruchy oraz okupacji, większość z nas ma wiejskie korzenie. A to właśnie korzenie oraz ich odkrywanie i akceptowanie jest jednym z motywów przewijających się przez karty dzieł tegorocznego Laureata. Prof. Dariusz Kulesza w wygłoszonej laudacji zauważył, że Wiesław Myśliwski to najwybitniejszy współczesny polski prozaik: „Od czasów „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza nie było w Polsce epopei narodowej. Dopiero powieść Myśliwskiego „Kamień na kamieniu” wypełniła tę lukę”. Jest to możliwe dzięki temu, iż Wiesław Myśliwski rozumie, „że kultura wyrasta z losu człowieka, że źródłem i tworzywem kultury jest los.”

Sam Laureat skromnie przyznał – „nie mam świadomości swojej twórczości, tak jakby się mogło komuś wydawać, że ja piszę z tego, co wiem. Ja piszę z tego, co nie wiem, po prostu. Ponieważ to, czego nie wiem, pozwala mi poszukiwać. Jeśli wiedziałbym, to bym nie poszukiwał. Jeśli nie wiem, to poszukuję. I właściwie w swoim pisaniu permanentnie poszukuję odpowiedzi na bardzo wiele pytań, ale też nie znajduję odpowiedzi. Poszukiwanie jest w gruncie rzeczy dla mnie całą moją pisarską pracą.” Wiesław Myśliwski wyznał również, że nie ma żadnej idei, gdyż „idee są niebezpieczne dla twórczości”, zniewalają człowieka. „W gruncie rzeczy literatura jest dla mnie tylko człowiekoznawstwem (…) ja właściwie poszukuję tylko tajemnicy człowieka poszukując tajemnicy swojej.” Pisarz wyznał, że rzadko się wzrusza, zaś ta Nagroda wzruszyła Go. „To nie Nagroda zyskała prestiż dzięki mojej osobie, a raczej ja dzięki patronowi tej nagrody – Franciszkowi Karpińskiemu.” Powiedział, że „czuje związek duchowy” z Karpińskim, który pochodził z prowincji, a ponadto był najbardziej awangardowym poetą oświecenia, a według Myśliwskiego – literatura zawsze musi być awangardowa.

Uroczysta Gala wręczenia XXII Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej im. Franciszka Karpińskiego została zwieńczona koncertem „Pieśni nabożne Franciszka Karpińśkiego” w wykonaniu Męskiego Zespołu Śpiewaczego Schola Gregoriana Sancti Casimiri pod kierownictwem artystycznym Mariusza Perkowskiego. Dzięki temu literackie spotkania nabrało charakteru swoistej bramy poprzez wieki, gdzie słuchacze mogli się przenieść poprzez muzykę w czasy wielkiego patrona Nagrody, którego dziedzictwo wybrzmiewa w osobach corocznych Laureatów Nagrody.

 

Tomasz Filipowicz

,

Zdj. Marcin Filipowicz

Zdjęcia dostępne pod tym linkiem.

Komunikat Kapituły XXII Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej im. Franciszka Karpińskiego

 

Białystok, 19 września 2016 roku

Komunikat

Kapituły XXII edycji Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej im. Franciszka Karpińskiego przyznawanej przez

Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana

Kapituła XXII edycji Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej im. Franciszka Karpińskiego
obradująca w dniu 19 września 2016 roku w Białymstoku pod przewodnictwem
J. E. ks. bp. dr. hab. Henryka Ciereszki w składzie:

  • Jolanta Gadek
  • Dorota Sokołowska
  • Bogusława Wencław
  • prof. dr hab. Jarosław Ławski
  • dr hab. Dariusz Kulesza, prof. UwB
  • ks. dr Dariusz Wojtecki
  • Jan Leończuk
  • Romuald Gumienniak

przyznała tegoroczną nagrodę

Wiesławowi Myśliwskiemu

za najwyższej próby twórczość powieściową, która odsłania metafizyczny wymiar istnienia człowieka.

 

mysl180208

Wiesław Myśliwski – prozaik, dramaturg, scenarzysta filmowy, redaktor. Dwukrotny laureat Nagrody Literackiej Nike. Urodził się 25 marca 1932 roku w Dwikozach pod Sandomierzem. Jest jedynym autorem uhonorowanym dwukrotnie Nagrodą Nike (za powieści „Widnokrąg” w 1997 i „Traktat o łuskaniu fasoli” w 2007). W swoim dorobku ma poza tym powieści: „Nagi sad” (1967), „Pałac” (1970), „Kamień na kamieniu” (1984); dramaty: „Złodziej” (1973), „Klucznik” (1978), „Drzewo” (1988), „Requiem dla gospodyni” (2000). Jego utwory były wystawiane na scenach teatrów, a także w Teatrze Telewizji i Teatrze Polskiego Radia, jak również filmowane („Przez dziewięć mostów’, „Pałac”, ‘Klucznik”, „Kamień na kamieniu”).

Myśliwski jest laureatem wielu nagród i wyróżnień, m.in. otrzymał Nagrodę W.S. Reymonta (1997), Nagrodę im. A. Jurzykowskiego (Nowy Jork 1998), Nagrodę Literacką Gdynia (2007), Złote Berło Fundacji Kultury Polskiej przyznawane wybitnym polskim twórcom (2011), Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dziedzinie literatury (2014). Za „Traktat o łuskaniu fasoli” otrzymał w 2011 roku we Francji Grand Prix Littéraire de Saint-Emilion, a za „Kamień na kamieniu” w roku 2012 w USA – wraz z tłumaczem Billem Johnsonem – The Best Translated Book Award. W 2014 roku „Traktat o łuskaniu fasoli” został uznany za najważniejszą książkę 25-lecia w plebiscycie ogłoszonym przez Program 2 Polskiego Radia.

Powieści Myśliwskiego były tłumaczone na wiele języków. Jego książka „Traktat o łuskaniu fasoli” ukazała się w przekładzie na hiszpański, francuski, niderlandzki, hebrajski, czeski, litewski, włoski i słowacki. W 2013 roku jej tłumaczenie ukazało się w Stanach Zjednoczonych.

Termin wręczenia nagrody zostanie podany na początku października.

Fundatorem nagrody jest Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”

Kapituła XXII Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej im. Franciszka Karpińskiego

Dziś, pod przewodnictwem J. E. ks. bp. dr. hab. Henryka Ciereszki, obrady rozpoczęła Kapituła XXII edycji Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej im. Franciszka Karpińskiego. W jej składzie znaleźli się: Jolanta Gadek, Dorota Sokołowska, Bogusława Wencław, prof. dr hab. Jarosław Ławski, dr hab. Dariusz Kulesza, ks. dr Dariusz Wojtecki, Jan Leończuk oraz Romuald Gumienniak.

Ogólnopolska Nagroda Literacka im. Franciszka Karpińskiego przyznawana jest od 1995 roku przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”. Jej laureatami zostają osoby, których twórczość wyrasta z nurtu chrześcijańskiego. W poprzednich edycjach uhonorowani zostali m.in.: ks. Jan Twardowski, Ernest Bryll, prof. Anna Świderkówna, Waldemar Smaszcz, prof. Irena Sławińska, prof. Teresa Kostkiewiczowa, Jan Leończuk, prof. Stefan Sawicki, Wojciech Wencel, prof. Elżbieta Feliksiak, ks. Tadeusz Golecki.

Nagroda ma na celu wyróżnianie twórczości, która jest zgodna z ewangelicznym przesłaniem „Nie lękaj się!”, przywracającej wiarę w drugiego człowieka i przypominającej przesłanie „Zło dobrem zwyciężaj”. Promuje literaturę odważną i przywraca jej należyte miejsce w życiu religijnym, kulturowym i patriotycznym. Docenia umiejętność mówienia o tematach trudnych w sposób oryginalny, odpowiedzialny i dojrzały.

Laureata tegorocznej Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej im. Franciszka Karpińskiego ogłosimy wkrótce.