Formacja

Dlaczego formacja?

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” uznało, że podstawowym zadaniem w realizacji jego misji jest formacja Katolicko-Społeczna. Poprzez przygotowanie naszych członków do pełnienia aktywnej i odpowiedzialnej służby społecznej dla dobra wspólnego Kościoła i Narodu, pragniemy wypełnić zadania laikatu katolickiego, którego obowiązkiem, zgodnie z nauczaniem Soboru Watykańskiego II jest „doskonalenie spraw doczesnych” – consecratio mundi.

Jesteśmy przekonani, że tą drogą możemy kształtować ludzi sumienia, którzy będą posiadać niezbędne przygotowanie do pełnienia służby społecznej i podejmują w konsekwencji trud budowania polskiego życia państwowego i narodowego na fundamencie prawdy i w zgodzie z chrześcijańskim systemem wartości i polską tradycją narodową.

Formację, więc rozumiemy jako doskonalenie się w powołaniu, poprzez stały proces edukacyjno-formacyjny dokonujący się w Ośrodkach Formacji Katolicko-Społecznej (naszych szkołach liderów): Centralnym Ośrodku Formacji Katolicko Społecznej i Okręgowych Ośrodkach Formacyjnych. Ma ona charakter trwały i integralny oparty na stałym i jednolitym programie formacyjnym. To nieustanna praca w czterech wymiarach: duchowym, intelektualnym, społecznym i wspólnotowym, których zwornikiem jest patriotyzm.

Uznajemy, że jest to najlepszy sposób wypełniania treścią naszego imienia „Civitas Christiana”.

Dlaczego jest to konieczne? Bo idzie przez świat zorganizowana ideologia antyludzka – „nowa cywilizacja” i „nowa kultura”. Wynik grzechu pierworodnego gdzie dominuje zasada zysku i przyjemności a telewizja staje się największą „amboną”, nauczycielem i handlarzem przyjemności.

Wchodzimy coraz mocniej w spór cywilizacyjny. Może to zrobić tylko kompetentna, wykształcona i świadoma tych zagrożeń kadra. Doświadczona poprzez wielorakie działania Stowarzyszenia.

Aby wyjść z nimi na zewnątrz bez kompleksów i strachu, potrzeba ludzi bogatych duchowo odwołujących się do źródła i uzbrojonych w argumenty i umiejętności działania dla dobra wspólnego Kościoła i Narodu.

Formacja jest konieczna by nie szukać po omacku. To światło, dzięki któremu odkrywamy sens swojej misji naszej wspólnoty i zarazem misji Kościoła. Jest ona możliwe we wspólnocie i dla wspólnoty.

I FORMACJA DUCHOWA

W jej wymiarze religijno-moralnym:

-jest odkrywaniem prawdy o człowieku odkupionym przez Chrystusa, prowadzącej do wiary żywej, dojrzałej i wiernej Ewangelii.

Określa postawę chrześcijanina i nadaje kierunek jego życiu.

Wymaga natychmiastowego rozwinięcia w odniesieniu do różnych wymiarów i aspektów jego życia, budowania pewnej kultury, obejmującej postawę, wiedzę i umiejętności. Dla każdego jest to dzieło życia budowane przez modlitwę, uczenie się i działanie.

Fundamentem do odkrywania tej duchowości jest FORMACJA BIBLIJNA otwierająca wrażliwość na spotkanie się w Piśmie Świętym ze „źródłem życia”.

Formacja biblijna pozwala stać się człowiekiem wiary i jest drogą do spotkania z innymi.

Prowadzi do odkrywania obecności Chrystusa we wspólnocie Kościoła, której nasza wspólnota jest częścią.

Formacja w tym wymiarze to odkrywanie i pogłębianie duchowości katolickiej i wspólne celebrowanie wiary.

II FORMACJA INTELEKTUALNA

To racjonalne wzbogacenie i upowszechnianie doktryny Kościoła, w sposób szczególny recepcja Soboru Watykańskiego II, odkrywanie „Wielkiego Ducha” naszych czasów w głoszeniu misji Kościoła.

Do uświadomienia sobie wartości Kościoła jest konieczne studiowanie dokumentów Vat II wyjaśnianych i poszerzanych poprzez nauczanie papieskie.

„Panuje błędne przeświadczenie, że świeccy ponoszą odpowiedzialność tylko za przepajanie wartościami ewangelicznymi rzeczywistości świata, ale nie za misje Kościoła. […] Dlatego w formacji chrześcijańskiej wiernych świeckich konieczne jest przypominanie prawdy, że są oni również współodpowiedzialni za powodzenie misji Kościoła w świecie” Ch l

III FORMACJA SPOŁECZNA

To społeczny wymiar naszej wiary. Jest to zgłębianie i aplikowanie społecznego nauczania Kościoła do rzeczywistości polskiej zgodnie z zasadą widzieć – oceniać – działać.

Ten wymiar zaangażowania formacyjnego uznajemy za szczególnie istotny w działalności Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”.

Poprzez wnikliwe odczytywanie zasad wynikających z wyznawanej wiary (naszą wiarę uznajemy za nierozdzielną z zaangażowaniem społecznym), pragniemy włączać się w budowanie rzeczywistości „godnej człowieka”. Jest to szczególny proces przygotowania i uzdalniania człowieka wierzącego do podmiotowego udziału w życiu wspólnoty narodowej, państwowej i społeczności lokalnej. To obowiązek budowania „Cywilizacji Miłości”.

Jan Paweł II przypomina, że „Obowiązek budowania cywilizacji prawdy i miłości w świecie współczesnym, to jest zadanie i obowiązek Kościoła(…) jest to również zadanie i powołanie każdego chrześcijanina wynikające z wiary w Chrystusa i z przynależności do Jego Kościoła. Chrześcijanin na wzór Chrystusa winien ożywiać rzeczywistość świata współczesnego duchem Ewangelii i ukazywać na co dzień, przykładem swego zaangażowania, że możliwe jest lepsze współżycie między ludźmi w sprawiedliwości, prawdzie, poszanowaniu godności osoby ludzkiej”

Przedmiotem naszego szczególnego zainteresowania jest: rodzina, kultura i samorząd.

IV FORMACJA PATRIOTYCZNA

Rozumiana jako stała troska o kształtowanie odpowiedzialnej miłości Ojczyzny oraz wzrastanie w kulturze Narodu ochrzczonego nieodłącznie związanego z chrześcijańskim dziedzictwem Europy.

Jest odkrywaniem człowieka wpisanego w dzieje wspólnoty pokoleń:

  • uświadomieniem sobie wartości „nieprzerwanej rodziny”
  • szacunkiem do pokolenia ojców, którzy przekazali kod  narodowy i kulturowy
  • ciągłym odkrywaniem własnych korzeni (rodzinnych, regionalnych, itp.)

Formacja patriotyczna jest reflektowaniem dziedzictwa KULTURY POLSKIEJ

Prymas Hlond, Prymas Wyszyński a w sposób wyjątkowy Jan Paweł II podkreślali z całą mocą potrzebę zaangażowania patriotycznego, poprzez budowanie kultury pogłębionej wartościami ewangelicznymi.

„W dziejach kultury polskiej odzwierciedla się dusza narodu. Żyją w nich jego dzieje. Jest ona nieustającą szkołą rzetelnego i uczciwego patriotyzmu. Właśnie, dlatego też umie stawiać wymagania, umie podtrzymywać ideały, bez których trudno człowiekowi uwierzyć w swoją godność i siebie samego wychować.

Moi Drodzy, Te słowa mówi do was człowiek, który swoją duchową formację zawdzięcza od początku polskiej kulturze, polskiej literaturze, polskiej muzyce, plastyce, teatrowi — polskiej historii, polskim tradycjom chrześcijańskim, polskim szkołom, polskim uniwersytetom.

Mówiąc do was, młodych, w ten sposób, pragnę przede wszystkim spłacić dług, jaki zaciągnąłem wobec tego wspaniałego dziedzictwa ducha, jakie zaczęło się od Bogurodzicy. Równocześnie zaś pragnę dziś stanąć przed wami z tym dziedzictwem, jako wspólnym dobrem wszystkich Polaków, a zarazem z wybitną cząstką europejskiej i ogólnoludzkiej kultury. I proszę was:

Pozostańcie wierni temu dziedzictwu! Uczyńcie je podstawą swojego wychowania! Uczyńcie je przedmiotem szlachetnej dumy! Przechowajcie to dziedzictwo! Pomnóżcie to dziedzictwo! Przekażcie je następnym pokoleniom!

Jan Paweł II

Gniezno, 3 czerwca1979

Przemówienie do młodzieży zgromadzonej na Wzgórzu Lecha

Wymiar wspólnotowy „Civitas Christiana” – polegający na uświadamianiu sensu istnienia i działania Stowarzyszenia poprzez ukazywanie jego misji, celów, programów, zadań, a także metod i sposobów ich realizacji w konkretnych środowiskach.

Nasze zadania widzimy w perspektywie Kościoła – Ludu Bożego, jako wspólnoty wspólnot niosących nadzieje współczesnemu światu;

Benedykt XVI twierdzi, że „współczesnym przemianom w świecie towarzyszy deficyt Wspólnoty. Następujący zmierzch funkcji państwa, jako organizacji życia Narodu i ośrodka przekazywania wartości zmusza do szukania ratunku we wspólnotach”

Formacja dokonuje się we wspólnocie, ale zarazem jest też drogą do wspólnoty (od wspólnoty ad intra, do wspólnoty ad extra). Najważniejszym jest tutaj doświadczenie nie tylko wspólnot wyznawanych wartości i ideałów, ale również doświadczenie przyjaźni, podmiotowego uczestnictwa i bliskości drugiego człowieka. Doświadczenie wspólnot jest możliwe w Zespołach Formacyjno-Zadaniowych, czyli w małych grupach, których uczestnicy widzą potrzebę konkretnego zaangażowania, ujawniają swoje charyzmaty, czują się podmiotem i skuteczniej działają dla dobra innych.  Praca w Zespołach jest nie tylko obowiązkiem statutowym, ale szansą na skuteczną i konkretną realizacją misji i zadań naszego stowarzyszenia. W ich działaniu możliwe jest aplikowanie nauczania społecznego Kościoła zgodnie z zasadą „widzieć, oceniać, działać”. Jest to naturalne miejsce rodzenia się i realizacji naszych projektów w rzeczywistości lokalnej. Poprzez odczytywanie potrzeb własnego środowiska, mogą trafiać w sposób kompetentny i szukać najlepszych dróg rozwiązania problemów na różnych szczeblach życia społecznego.

Od tych małych wspólnot zależy rozwój naszej organizacji, a w konsekwencji skuteczność i oblicze stowarzyszenia. Merytoryczne przygotowanie członków takiego zespołu dokonuje się w Okręgowych Ośrodkach Formacji Katolicko-Społecznej.

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” Jesteśmy ogólnopolską organizacją formacyjno – edukacyjną, przygotowującą katolików świeckich do realizowania misji Kościoła w łączności z Jego Pasterzami. W świetle wartości i zasad katolickiej nauki społecznej współtworzymy ład etyczno – społeczny w naszej Ojczyźnie.

%d blogerów lubi to: